آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

دوشنبه 28 فروردین 1396 06:57 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                


و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه

                           به به صنمی صولت صد زندقه بشکست
                                                            آزاده تر از او چه کسی کز من و ما رست
                           مملوک که اند این فتن تفرقه انگیز
                                                                  تجمیع نظر ضامن آبادی ملک است
                                                                                                                                                                                           (صفایی)

دانلود آهنگ جدید سمیر زند به نام یار دبستانی من

 

آشکارا و پنهان، به دخترکانی خوش بر و رو، کم سن و سال نیازمندید!! اف بر شما...

دوشنبه 2 مرداد 1396 01:23 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شهرم شده پر از نفس دیو و دد، اوباش
                                                            اوتاد به کیفیتی از مظلمه ها مانده به فرتاش
                                            عالم همه در سوز و گداز شب و شمعند
                                                                    بگریزد از این آتش جانسوز که؟ خفاش
                                                                                                                                                                                                        (صفایی)


ادامه مطلب
 

إِلَهِی إِنْ کُنْتُ غَیْرَ مُسْتَأْهِلٍ لِرَحْمَتِکَ فَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تَجُودَ عَلَیَّ بِفَضْلِ سَعَتِکَ...

یکشنبه 1 مرداد 1396 04:04 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

چه شد این وحدت ما ای همه الوان همه رنگ
                                                               که خدا وا زده بر بنده او داری چنگ
                                   وا گذارید من و ما که خدایی هم هست
                                                            خاطر آسوده درآیید در آغوشش تنگ
                                                                                                                                                                                     (صفایی)ادامه مطلب
 

عریانتر از نسیم

شنبه 31 تیر 1396 11:48 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

من هوای که سرم نی که هوای همه خوش
                                                     همه ام در همه در من همه در همهمه خوش
                                     خالی از خویشتنم پیرهنی رنگ نسیم
                                                           تو که عریان تری از باد تنت از همه خوش
                                                                                                                                                                                               (صفایی)ادامه مطلب
 

لا یستَوحِشُ من کانَ اللهُ انیسَهُ

شنبه 31 تیر 1396 03:06 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

رو مگیرد ز من ار لیلی سرمستی هست
                                                        که به هر کس ندهد رابطه با مجنون دست
                                حسرت از چشم و دهن وز لب لیلایم نیست
                                                   که هم از دوش و بر و بوس و کنارم سرمست
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)ادامه مطلب
 

دوستت داریم دکتر مراقب باش

شنبه 31 تیر 1396 09:12 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

حیف ما حیف شما نیست که شه مات شویم
                                                                که به تفریح جَلَب جلبِ مُحاجات شویم
                                         حال فردای من از حاصل امروز شماست
                                                                        وای اگر افشرۀ پنجه طامات شویم
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

کو آنکه جز از دوست به آرام رسید

جمعه 30 تیر 1396 10:29 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 هر که بی خویشتن آمد به جهان خون شد و رفت
                                                             یا که لیلای مرا دیده و مجنون شد و رفت
                               وآنکه بر خال لب دوست گرفتار آمد
                                                                  مطمئن دلشده آرام بیرون شد و رفت
                                                                                                                                                                                             (صفایی)ادامه مطلب
 

شهر شهر فرنگه...

پنجشنبه 29 تیر 1396 09:44 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

سرنگون باد هر آن قصد خدا کرده کمین
                                                              دین ما دست شما نیست که آید به زمین
                                        خشگ کی می شود آن نهر که از دل جاری است
                                                           ریشه در خون حسین بن علی (ع) دارد دین
                                                                                                                                                                                                  (صفایی)

 

ادامه مطلب
 

وقت آن نیست که زین پس همه صادق باشیم؟

پنجشنبه 29 تیر 1396 12:45 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

وقت آن نیست که زین پس همه صادق باشیم
                                                                   تا که دنباله و دنبال موافق باشیم
                               با مفاهیم ربوبی نشدیم آگه از آنک
                                                                  کافر کفر و مصادیق منافق باشیم
                                                                                                                                                                                     (صفایی)


ادامه مطلب
 

الناس علی دین ملوکهم

چهارشنبه 28 تیر 1396 04:27 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
الم یعلم بان الله یری

                              مظلوم وطن خاک به خون مشروحه
                                                                  شیراوژن شرحه شرحۀ مذبوحه
                              هان شأن سران خود ز مرئوس ببین
                                                              امت همه مؤمنند و دین ممدوحه
                                                                                                                                                                                    (صفایی)ادامه مطلب
 

مزاج عشق بس مشکل پسند است...

دوشنبه 26 تیر 1396 09:29 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

آید آنروز که از قال به احوال رسیم
                                                               که از این مغلطه ها بر در ابدال رسیم
                                   حاجبی نیست مرا پیچ و خم زلف سیاه
                                                           که از این همهمه بر صاحب اقوال رسیم
                                                                                                                                                                                             (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 47 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...