سیر و سلوک

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 04:30 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

      ادخلوها بسلام آمنین     
 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِی السِّلْمِ کَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ
      ای کسانیکه ایمان آورده اید، به صلح و آشتی در آیید و از گامهای شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست.
 
                                             
              شراب کهنهُ ساقی عجب مرد افکن است امشب                                                                                                    چنان پندارم از مستی که گلخن گلشن است امشب                              برافتاد از میان هایل تو با من، من تو را مایل                                                 
                     به جامی عقل و دین زایل چها آبستن است امشب
                         شکستی ساغر از من هی خرابم ساختی از می                
                                             شکستم توبه پی در پی چه بشکن بشکن است امشب
                              ببین ای تشنه بر خونم که در تاب و تبت چونم
                                                       بر احوال دگرگونم پریشان دشمن است امشب
                    بریزم باده بر ساغر بگیرم تنگتر در بر
                                                     درآی آخر درآی از در که منزل ایمن است امشب
                    مرا از من برون آر و به آیینه نشانم ده
                                                        تویی بر آن هویدا من مرا پیراهن است امشب
                   ز من جز نامی از من کو که پیدا و نهانم او
                                                  به ساز آن کمان ابرو چه سوزی بر تن است امشب
                  خراب از وصل و هجرانم که پای از سر نمی دانم
                                                        به سوز و ساز پنهانم زبان سوسن است امشب
                  دَم ساقی و سوز دل رهانندم از آب و گل
                                                کنون ماییم و صد مشکل که از اهریمن است امشب
                  رها از خویشتن باید که امدادی ز غیب آید
                                                 که شب تاریک و منزل بر کمین رهزن است امشب
                 به هر وادی که کام دل به لبیکی شود حاصل
                                             چه شاید شکوه از باطل که حق بر توسن است امشب
                 به یمن ساغری از می زنم بر بیکران وی
                                           که مست از جام پی در پی به سیر ذوالمن است امشب
                 دو صد منزل سفر کردم رسیدم خواست برگردم
                                          
چه بر گشتی که خود با من به سیر گلشن است امشب
                 نشایــــــــــــد آسمان ما را به ناز و غمزه بر گیرد                                     
                                               که یارم با دو صد صورت به کوی و برزن است امشب
                بسوزی دیـن و  ایـمانم برآشـوبی دل و جـانم 
                                                
هر آن صورت که آرایی به وجه احسن است امشب
                دمی، از خویشتن رستم به صورت ساز پیوستم                                   
                                                به لبخندی شد از دستم که مه بر روزن است امشب
                اشارت کرد، فهمیــدم که خود را در میان دیــــدم                                           
                                                 به لبخندش بخندیدم که نخ بر سوزن است امشب
                شدم از دســـت و یار آمد سرِ بوس و کنار آمــــد                                                
                                                   هر آن کِشتم ببار آمد گل اندر دامن است امشب
               برقص آ جانِ جانانم برقــــص آی و برقصانـــــم                                        
                                                    رها از کفر و ایمانم رها از من، من است امشب
              چه پیچ وتاب گیسویی خماریــن چشم و ابرویی                                           
                                                    عجب دوش و بر و رویی زبانم الکن است امشب
              به فریادم رس ای ساقی هنوزش جلوه ها باقی                                               
                                                              دلٍِِِِِِ دلبر شکار او مگر از آهن است امشب
              برون از پرده می آید جمالش نیک بنمایــــــــــــد
                                                 
چه سازم با دل آرامی که کوته دامن است امشب
              خوشا با او به سر بردن می از پیــمـانه اش خوردن                                            
                                               که دوشم بوسه بر دست و امیدم گردن است امشب
             حرامش باد اگر یکدم به دام زلــــــــــــــف غیر افتد                                                 
                                             حرامم جز به آغوشش که بر جان مأمن است امشب
             به خلوت عشقبازی را چه تصویری از این خوشتر                                          
                                            که لب بر لب هم آغوشیم و شوری بر تن است امشب
            نفخت فیه من روحی،
به استــــــــــمرار و دم بر دم                                                    
                                               به جانم جانٍِِ جانان است و تن پیراهن است امشب
             نه تنها من خــــــراب از او ،به جامِ شیخ و شاب از او                                                     
                                               به یک جرعه شراب از او جهانی روشن است امشب
            چها میبند از جلوت، شراب و شاهد و خلوت                                                          
                                                     دلِ نازک خیال من که صید ذوالمن است امشب
            شدم مجنون کــــــــــوی او که لا الله الا هو
                                                 مسلمانان (صفایی) کو که لیلی با من است امشب
            هرآن می خواستیم آن شد وصالش سخت آسان شد
                
                          
سیه مستی مسلمان شد به صبحی روشن است امشب

                                                                                                    الحمد لله 
                                                                                               والعاقبة للمتقین
 

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم...

چهارشنبه 9 فروردین 1396 03:45 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

احرام بسته ام که ز اعداء گذر کنم
                                                                ترغیب شر به خیر از این رهگذر کنم
                                   جن و ملک به تهنیت زآیشی عظیم
                                                                  از تحت و فوق عالم امکان خبر کنم
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


ادامه مطلب
 

کس نخارد پشتمان جز ناخن انگشتمان!

سه شنبه 8 فروردین 1396 08:47 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

دل به بیگانه مده با دل دیوانۀ من
                                                                   که جز از عشق نسوزد پر پروانۀ من
                                            شمع را شعله به جان از تب و تاب پر ماست
                                                                  پرپرم ساز که سوزد همه سامانۀ من
                                                                                                                                                                                             (صفایی)


ادامه مطلب
 

بی تعارف!

سه شنبه 8 فروردین 1396 12:46 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                                                                                                              


دانلود آهنگ جدید سمیر زند به نام یار دبستانی من

هر که بر مسند جم تکیه شاهانه دهد
                                                            خرقه بر هر که نه درویش به شکرانه دهد
                                            قصد جانم کند ار خون من احیاگر اوست
                                                            قصد جانش کنم ار خویش به بیگانه دهد
                                                                                                                                                                                               (صفایی)

 


ادامه مطلب
 

ظاهر و باطن

دوشنبه 7 فروردین 1396 10:22 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ما اکتفا به ظاهر قرآن نمی کنیم
                                                         بی حرمتی به خون شهیدان نمی کنیم
                                تا یک نفر به نان شبش مانده در مضیق
                                                               دولتسرای غیر به سامان نمی کنیم
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


ادامه مطلب
 

اجنبی

یکشنبه 6 فروردین 1396 09:03 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 ای نور دیده بی خود و خوش در خدا بزی
                                                           جامت به دست باشد و کامت همیشگی
                                  در چشم من درآی و خدا را نظاره کن
                                                               عالم نمود و جلوه او بین خود اجنبی
                                                                                                                                                                                          (صفایی)ادامه مطلب
 

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم...

شنبه 5 فروردین 1396 03:00 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

مائیکه بی حرم عشق تو می میریم
                                                     بس خون دل خوردیم از زندگی سیریم
                                   ما را نمی سوزد جز آتش عشقش
                                                                تا غرق دریاییم آتش نمی گیریم


ادامه مطلب
 

...قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ...

جمعه 4 فروردین 1396 04:05 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

      ای آنکه پنداری بیگانه هم کیش است
                                                           او را نمیدانی کورآب در پیش است
                                   در بند خناسی افسونگریم آری
                                                              آزادی ما در آزادی از خویش است


ادامه مطلب
 

...بیچاره من که ساخته از آب و آتشم

پنجشنبه 3 فروردین 1396 04:37 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 از آتش و آب و خاک بودم آزاد
                                                                    پا تا به سرم بسوخت، بر بادم داد
                                  بی پرده و از پس حجب می سوزد
                                                                        بیدادگری که می پسندد فریاد
                                                                                                                                                                                        (صفایی)ادامه مطلب
 

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه!

پنجشنبه 3 فروردین 1396 12:47 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

                           هر که شد جاذب و مجذوب اشارات نظر
                                                   حاصلش چیست از این لمعه بجز خون جگر
                          خود به پا خیز به تنزیه دل و دیدۀ خویش
                                                                من مرید نفس صبحم و امداد سحر
                                                                                                                                                                              (صفایی)ادامه مطلب
 

لیلای من تو...

سه شنبه 1 فروردین 1396 08:46 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 لیلای مرا عشق کسی بر دل نیست
                                                              جز آنکه جنونش به جز او مایل نیست
                                        افسوس که در بوالهوسی شب تا صبح
                                                              می لولی و غافل که جز او قابل نیست
                                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 25 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...