آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

دوشنبه 28 فروردین 1396 06:57 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                


و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه

                           به به صنمی صولت صد زندقه بشکست
                                                            آزاده تر از او چه کسی کز من و ما رست
                           مملوک که اند این فتن تفرقه انگیز
                                                                  تجمیع نظر ضامن آبادی ملک است
                                                                                                                                                                                           (صفایی)

دانلود آهنگ جدید سمیر زند به نام یار دبستانی من

 

به خاطر بسپار

دوشنبه 26 تیر 1396 03:21 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                       
      بدون شرح!


ادامه مطلب
 

ایستاده تا مرگ

دوشنبه 26 تیر 1396 02:14 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

یادش به خیر آنکه مرا رهنمای بود
                                                            مردی که با اشاره ره از چاه می نمود
                                اینک توئی و شیوه سیر و سلوک پیر
                                                          صبری جمیل بر جماعت پر کینه و عنود
                                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

هل من ناصر ینصرنی؟!

شنبه 24 تیر 1396 02:43 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

چندی است قوم من به نافله بیدار می شوند
                                                    در سایه سار شب چو صائقه پربار می شوند
                                  سوزند خویش و بیشه از این سوز و ساز شب
                                                          شیرند شیرنر که طعمۀ کفتار می شوند
                                                                                                                                                                                          (صفایی)ادامه مطلب
 

ناگهان چقدر زود دیر می شود...

پنجشنبه 22 تیر 1396 06:24 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین

                           حسنم طعنه به انگارۀ درویش مزن
                                                  مصلحت سلم و ثبات است به تشویش مزن
                           زخمها خورده تنم پشت به پشت از پس و پیش
                                                       زخم بر زخم دل ریش از این بیش مزن
                                                                                                                                                                                   (صفایی)


ادامه مطلب
 

پروا مکن، بیا

پنجشنبه 22 تیر 1396 12:07 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 هم قدر شب من و شما کیست عزیز
                                                                   آغوش مرا کرانه ای نیست عزیز
                                  عالم به شرار عشق، طوف من و توست
                                                              زین دایره بیرون نتوان زیست عزیز
                                                                                                                                                                                 (صفایی)


ادامه مطلب
 

ای باعث ویرانی من، شرمت باد...

چهارشنبه 21 تیر 1396 01:53 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


هو القابض و الباسط

                            زنجیری زلفین پریشان تو کیست
                                                               بر حال نزار آنکه بایست گریست
                            این قوم به دشمنی تو کمینم زده اند
                                                     جز روی تو در آینه ام نیست که نیست
                                                                                                                                                                                (صفایی)


ادامه مطلب
 

فى حاجات عشتها ویاه وماتنفعش الا معاه

سه شنبه 20 تیر 1396 03:48 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

گر مستِ مدام از خم صد ساله شوید
                                                                با دست تهی به جنگ ابلیس روید
                                جز دست دعا که خالی از بو الهوسی است
                                                                   دستی نرسد به دامن قربِ بعید
                                                                                                                                                                                     (صفایی)


ادامه مطلب
 

من مست و تو دیوانه...

دوشنبه 19 تیر 1396 04:02 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

منم آن مست که از خاک بر افلاک روم
                                                         به همه جزء تنم کوس انا الحق بزنم
                             تا که سرمست شوند آدم و جن و پری
                                                           با هر که به هر جا می صد ساله زنم
                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

نارس...

شنبه 17 تیر 1396 07:42 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

اجزاء جهانی که هماهنگ به کارند
                                                                       مجموع پریشانی زلفین نگارند
                                با امت مغموم ز طامات ملافید
                                                             کاین طایفه جز دست دعا هیچ ندارند
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


ادامه مطلب
 

اللهم خلقت القلوب علی ارادتك، و فطرت العقول علی معرفتك

چهارشنبه 14 تیر 1396 12:25 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

پا تا به سرم سوز سر و سینه و ساق است
                                                                بر آتشم از عشق جگر گوشه مردم
                               هر جا که نشینیم سخن از بر و دوش است
                                                            هرجائی من با که نکرده است تفاهم

ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 47 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...