اندکی صبر سحر نزدیک است

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 03:30 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                 
                                                                

                یا ایهالمسلمون اتحدوا، اتحدوا

سبحان الله و الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیرالمؤمنین مولی الموحدین علی بن ابیطالب علیه الصلاة و السلام

                   شراب کهنۀ ساقی عجب مرد افکن است امشب
                                               چنان پندارم از مستی که گلخن گلشن است امشب
                   بر افتاد از میان حایل تو با من، من تو را مایل
                                                  به جامی عقل و دین زایل چها آبستن است امشب

                 شکستی ساغر از من هی خرابم ساختی از می                
                                             شکستم توبه پی در پی چه بشکن بشکن است امشب
                              ببین ای تشنه بر خونم که در تاب و تبت چونم
                                                       بر احوال دگرگونم پریشان دشمن است امشب
                   بریزم باده بر ساغر بگیرم تنگتر در بر
                                                     درآی آخر درآی از در که منزل ایمن است امشب
                   مرا از من برون آر و به آیینه نشانم ده
                                                        تویی بر آن هویدا من مرا پیراهن است امشب
                   ز من جز نامی از من کو که پیدا و نهانم او
                                                  به ساز آن کمان ابرو چه سوزی بر تن است امشب
                   خراب از وصل و هجرانم که پای از سر نمی دانم
                                                        به سوز و ساز پنهانم زبان سوسن است امشب
                  دَم ساقی و سوز دل رهانندم از آب و گل
                                                کنون ماییم و صد مشکل که از اهریمن است امشب
                  رها از خویشتن باید که امدادی ز غیب آید
                                                  که شب تاریک و منزل بر کمین رهزن است امشب
                 به هر وادی که کام دل به یک پیمانه می حاصل
                                             چه ترس از هجمۀ باطل که حق بر توسن است امشب
                 به یمن ساغری از می زدم بر بیکران وی
                                           که مست از جام پی در پی به سیر ذوالمن است امشب
                 دو صد منزل سفر کردم رسیدم خواست برگردم
                                          
چه بر گشتی که خود با من به سیر گلشن است امشب
                 نشایــــــــــــد آسمان ما را به ناز و غمزه بر گیرد                                     
                                              که یارم با دو صد صورت به کوی و برزن است امشب
                بسوزی دیـن و  ایـمانم برآشـوبی دل و جـانم 
                                               
هر آن صورت که آرایی به وجه احسن است امشب
                دمی، از خویشتن رستم به صورتگر بپیوستم                                   
                                                به لبخندی شد از دستم که مه بر روزن است امشب
                اشارت کرد، فهمیــدم که خود را در میان دیــــدم                                           
                                                 به لبخندش بخندیدم که نخ بر سوزن است امشب
                شدم از دســـت و یار آمد سرِ بوس و کنار آمــــد                                                
                                                   هر آن کِشتم ببار آمد گل اندر دامن است امشب
               برقص آ جانِ جانانم برقــــص آی و برقصانـــــم                                        
                                                    رها از کفر و ایمانم رها از من، من است امشب
              چه پیچ وتاب گیسویی خماریــن چشم و ابرویی                                           
                                                    عجب دوش و بر و رویی زبانم الکن است امشب
              به فریادم رس ای ساقی هنوزش جلوه ها باقی                                               
                                                              دلٍِِِِِِ دلبر شکار او مگر از آهن است امشب
              برون از پرده می آید جمالش نیک بنمایــــــــــــد
                                                 
چه سازم با دل آرامی که کوته دامن است امشب
              خوشا با او به سر بردن می از پیــمـانه اش خوردن                                            
                                               که دوشم بوسه بر دست و امیدم گردن است امشب
             حرامش باد اگر یکدم به دام زلــــــــــــــف غیر افتد                                                 
                                             حرامم جز به آغوشش که بر جان مأمن است امشب
             به خلوت عشقبازی را چه تصویری از این خوشتر                                          
                                            که لب بر لب هم آغوشیم و شوری بر تن است امشب
            نفخت فیه من روحی،
به استــــــــــمرار و دم بر دم                                                    
                                               به جانم جانِِ جانان است و تن پیراهن است امشب
             نه تنها من خــــــراب از او ،به جامِ شیخ و شاب از او                                                     
                                               به یک جرعه شراب از او جهانی روشن است امشب
            چها میبند از جلوت، شراب و شاهد و خلوت                                                          
                                                     دلِ نازک خیال من که صید ذوالمن است امشب
            شدم مجنون کــــــــــوی او که لا الله الا هو
                                                 مسلمانان (صفایی) کو که لیلی با من است امشب
            هرآن می خواستیم آن شد وصالش سخت آسان شد
                
                          
سیه مستی مسلمان شد به صبحی روشن است امشب

                                                                                                    الحمد لله 
                                                                                               والعاقبة للمتقین

عاشورا هر لحظه در درونمان اتفاق میافتد، مراقب باشیم حسین (ع) دلمان به دست یزید خبیثِ نفس تشنه لب شهید نشوند.

 

خاطر به دست تفرقه دادن نه زیرکیست

چهارشنبه 10 آبان 1396 10:02 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای جان به فدای امت از دشمن و دوست
                                                           کوتاهتر از دست شما دامن اوست
                                    عالم همه آغوش خداوند دل است
                                                             تا دل بسپارید به دینی که نکوست
                                                                                                                                                                                   (صفایی)


ادامه مطلب
 

فکر نکن...

سه شنبه 9 آبان 1396 03:08 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


ها چه کردید الف قامتمان خم شده است
                                                      نور را ظلمت اندوده مصمم شده است
                                    آیتی آینه از عاقبت الآمر نمود
                                         کمتر از سگ شده بودیم و سگ آدم شده است
     

ادامه مطلب
 

...زاده ها

دوشنبه 8 آبان 1396 10:07 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

من نمیدانم اینکه می بینید
                                                            از وطن یا که چین و ماچینید
                                          الغرض شاهدید دینم را
                                                               احمقید آری ار بدین دینید
                                                                                                                                                                     (صفایی)


ادامه مطلب
 

هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده

دوشنبه 8 آبان 1396 03:23 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

هر که بخرد، ملتزم بر دین شود
                                                          تا نمک شور و شکر شیرین شود
                               قدرِ هر کس از شب قدرش ببین
                                                   هر که فهمش بیش، بیش آذین
شود

ادامه مطلب
 

آه...

دوشنبه 8 آبان 1396 10:15 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

آنی که دو صد عاشق لایق دارد
                                                             وز نامدگان نیز به شایق دارد
                                   جز مخلَص ملتمس پذیرایش نیست
                                                     هر آنکه نه صادق است علایق دارد
                                                                                                                                                                         (صفایی)


ادامه مطلب
 

که جز از آتش عشقش نزند خرمن من

یکشنبه 7 آبان 1396 09:28 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شمعی که به نورش گروی خود ناریست
                                                                  هر پرتوی از بارقه اش زناریست
                                     عشقی که نسوزدت سراپا هوس است
                                                                  بیرون ز حریم هرم او طراریست
                                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

راه نا تمام...

یکشنبه 7 آبان 1396 10:48 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شیخی که ز تزویر پشیمان نشود
                                                            کفرش به هزار آیه ایمان نشود
                                      اسلام که خود حکم به تسلیم کند
                                                             تسلیم زر و زورِ مسلمان نشود
                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

تقدیر خداوندی تدبیر ولی اوست

شنبه 6 آبان 1396 08:45 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

از خویش برون آیید پیوسته به تاز آیید
                                                            آید همه آرامش آهسته به ناز آیید
                                       ما چشم بدو داریم دستی به دعا آریم
                                                         رفته است که باز آید آمد به نیاز آیید
                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

حرزیست خود اندیشی بگریز ز جزمش هان

شنبه 6 آبان 1396 06:55 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شیرین سخنی نه ورنه گوشیم همه
                                                            مستقبل سجاده بدوشیم همه
                                      جامی که از او سینه بجوش آید نیست
                                                             ورنه همه لاجرعه بنوشیم همه
                                                                                                                                                                            (صفایی)ادامه مطلب
 

لبیک یا حسین (ع)

شنبه 6 آبان 1396 09:09 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                      


ای برادر منشین بیهده از خلق جدا
                                                             اعتکافت به تکاپوست درآ کرب و بلا
                                           دفع شرّ از حرمینم به یکی گوشۀ چشم
                                                      لیکن این فرصتِ اظهار وجود است تو را
                                                                                                                                                                                     (صفایی) 

تعداد کل صفحات ( 68 ) ... 2 3 4 5 6 7 8 ...