ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 04:30 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                          
                                                                 

الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه
         مولانا امیر المومنین مولی الموحدین علی ابن ابیطالب علیه الصلاه و السلام

                    شراب کهنه ساقی عجب مرد افکن است امشب
                                                چنان پندارم از مستی که گلخن گلشن است امشب
                    بر افتاد از میان حایل تو با من من تو را مایل
                                                  به جامی عقل و دین ذایل چها آبستن است امشب

                  شکستی ساغر از من هی  خرابم ساختی از می                
                                              شکستم توبه پی در پی چه بشکن بشکن است امشب
                              ببین ای تشنه بر خونم که در تاب و تبت چونم
                                                       بر احوال دگرگونم پریشان دشمن است امشب
                   بریزم باده بر ساغر بگیرم تنگتر در بر
                                                     درآی آخر در آی از در که منزل ایمن است امشب
                   مرا از من برون آر و به آیینه نشانم ده
                                                        تویی بر آن هویدا من مرا پیراهن است امشب
                   ز من جز نامی از من کو که پیدا و نهانم او
                                                  به ساز آن کمان ابرو چه سوزی بر تن است امشب
                   خراب از وصل و هجرانم که پای از سر نمی دانم
                                                        به سوز و ساز پنهانم زبان سوسن است امشب
                  دَم ساقی و سوز دل رهانندم از آب و گل
                                                کنون ماییم و صد مشکل که از اهریمن است امشب
                  رها از خویشتن باید که امدادی ز غیب آید
                                                  که شب تاریک و منزل بر کمین رهزن است امشب
                 به هر وادی که کام دل به یک پیمانه می حاصل
                                             چه ترس از هجمۀ باطل که حق بر توسن است امشب
                 به یمن ساغری از می زدم بر بیکران وی
                                           که مست از جام پی در پی به سیر ذوالمن است امشب
                 دو صد منزل سفر کردم رسیدم خواست برگردم
                                          
چه بر گشتی که خود با من به سیر گلشن است امشب
                 نشایــــــــــــد آسمان ما را به ناز و غمزه بر گیرد                                     
                                              که یارم با دو صد صورت به کوی و برزن است امشب
                بسوزی دیـن و  ایـمانم برآشـوبی دل و جـانم 
                                               
هر آن صورت که آرایی به وجه احسن است امشب
                دمی، از خویشتن رستم به صورت ساز پیوستم                                   
                                                به لبخندی شد از دستم که مه بر روزن است امشب
                اشارت کرد، فهمیــدم که خود را در میان دیــــدم                                           
                                                 به لبخندش بخندیدم که نخ بر سوزن است امشب
                شدم از دســـت و یار آمد سرِ بوس و کنار آمــــد                                                
                                                   هر آن کِشتم ببار آمد گل اندر دامن است امشب
               برقص آ جانِ جانانم برقــــص آی و برقصانـــــم                                        
                                                    رها از کفر و ایمانم رها از من، من است امشب
              چه پیچ وتاب گیسویی خماریــن چشم و ابرویی                                           
                                                    عجب دوش و بر و رویی زبانم الکن است امشب
              به فریادم رس ای ساقی هنوزش جلوه ها باقی                                               
                                                              دلٍِِِِِِ دلبر شکار او مگر از آهن است امشب
              برون از پرده می آید جمالش نیک بنمایــــــــــــد
                                                 
چه سازم با دل آرامی که کوته دامن است امشب
              خوشا با او به سر بردن می از پیــمـانه اش خوردن                                            
                                               که دوشم بوسه بر دست و امیدم گردن است امشب
             حرامش باد اگر یکدم به دام زلــــــــــــــف غیر افتد                                                 
                                             حرامم جز به آغوشش که بر جان مأمن است امشب
             به خلوت عشقبازی را چه تصویری از این خوشتر                                          
                                            که لب بر لب هم آغوشیم و شوری بر تن است امشب
            نفخت فیه من روحی،
به استــــــــــمرار و دم بر دم                                                    
                                               به جانم جانِِ جانان است و تن پیراهن است امشب
             نه تنها من خــــــراب از او ،به جامِ شیخ و شاب از او                                                     
                                               به یک جرعه شراب از او جهانی روشن است امشب
            چها میبند از جلوت، شراب و شاهد و خلوت                                                          
                                                    دلِ نازک خیال من که صید ذوالمن است امشب
            شدم مجنون کــــــــــوی او که لا الله الا هو
                                                مسلمانان (صفایی) کو که لیلی با من است امشب
            هرآن می خواستیم آن شد وصالش سخت آسان شد
                
                          
سیه مستی مسلمان شد به صبحی روشن است امشب

                                                                                                    الحمد لله 
                                                                                               والعاقبة للمتقین


عاشورا هر لحظه در درونمان اتفاق میافتد، مراقب باشیم حسین (ع) دلمان به دست یزید خبیثِ نفس تشنه لب شهید نشوند.

 

لیس کمثله شی

یکشنبه 5 فروردین 1397 02:35 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای همگان سایه، تو شمس الضحی
                                                                      وی نفست رونق باد صبا
                                        ای منِ من، من به تنت جامه ای
                                                                  هر که تو را دیده نبیند مرا
                                                                                                                                                                             (صفایی)
 


ادامه مطلب
 

Pandoravirus

یکشنبه 5 فروردین 1397 04:03 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

کیست ما را به یکی ارزن از این خر بخرد
                                                      نیست دجال و خرش کوی و بر ما بچرد
                                         مردی از سلسله بر طارم تاک است هنوز
                                                           منتظر تا به یکی غمزه سپاهش بدرد
                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

میل تو دارد لب و دندان من

شنبه 4 فروردین 1397 01:17 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

هر که در آویخته با اهرمن
                                                         همقدمش باخته ام جان و تن
                                            جاریِ خون همه افلاکیان
                                                          سیل سرشک من و امثال من
                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

ان الله لا یحب المتکبرین

شنبه 4 فروردین 1397 03:28 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

فاش بگویم همه بی کم و کاست
                                                     سید علی خامنه ای (سلام الله علیه) مرتضی ست
                                  کج شود ار راست به تدبیر اوست
                                                                    اوست که بر بال و پر سیر ماست
                                                                                                                                                                                             (صفایی)


ادامه مطلب
 

novus ordo seclorum

جمعه 3 فروردین 1397 05:41 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


  از حاصل سیری که به دست آوردم
                                                              جز طعم لبش نیست دستاوردم
                                        ما با وی و دنیای دنی با همه اش
                                                             آن کیست که تاب آورد از آوردم
                                                                                                                                                                                 (صفایی)


ادامه مطلب
 

annuit coeptis

پنجشنبه 2 فروردین 1397 06:50 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

آنچه در آیینه ی غیب از قفاست
                                                                   صورت عینی کنشهای ماست
                                            دوزخ و جنت همه از خیر و شر
                                                                حاصل اندیشه ی ما و شماست
                                                                                                                                                                                 (صفایی)


ادامه مطلب
 

اى پیـــرِ طـــــــــریق، دستگیرى فرما

چهارشنبه 1 فروردین 1397 01:41 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                          

ای به فدای تو سر و جان من
                                                              درد من و نسخۀ درمان من
                                      پیر شدیم از غم عظمای تو
                                                             اشک فلک جاریِ حرمان من
                                      آنِ منی آنِ منی آنِ من
                                                              میل تو دارد لب و دندان من
                                      آه از این غربت جانسوز ما
                                                             ظلمت یلداست شب و روز ما
                                      ما همه در خویش خموشیم، آه
                                                         کو به کجا کیست شب افروز ما
                                      آن منی آن منی آن من
                                                             میل تو دارد لب و دندان من
                                     کیست تو را یار و مددکار هان
                                                     کیست که آبش دهی از شط جان
                                     عمر من و ما و شما یک نظر
                                               کاین نظرم سنجش انس است و جان
                                     آن منی آن منی آن من
                                                             میل تو دارد لب و دندان من
                                     قصد سرم کرده عدو، باک نه
                                                          در طلبت دین و دل امساک نه
                                    چاره چه سازیم سحرگاهِ حشر
                                                               پرده بر افتاده و ما پاک نه
                                    آن منی آن منی آن من
                                                             میل تو دارد لب و دندان من
                                    من به کجا ساحل امن از کجا
                                                          اینهمه کفر اینهمه نقصان مرا
                                    آه از این آینه ها آیه ها
                                                                   شرم نکردیم ز قالو بلی
                                   آن منی آن منی آن من
                                                            میل تو دارد لب و دندان من
                                  خرده مگیرید بر این آب و گل
                                                                بی سبب افتادۀ ضلِِ اضل
                                   آتشی افروخته ققنوس وار
                                                           شعله زدستم به سرا پای دل
                                  آن منی آن منی آن من
                                                            میل تو دارد لب و دندان من
                                  من که کمین خاطره خواه توام
                                                                 بر جهت رأی و نگاه توام
                                  تشنه ام و آب حیاتم توئی
                                                             حصن حصینی به پناه توام
                                  آن منی آن منی آن من
                                                           میل تو دارد لب و دندان من
                                 زادۀ عشقیم و حسینی (ع) بلی
                                                           شیر ژیان شیعۀ مولا علی (ع)
                                 از ازلم تا به ابد ذکر ما
                                                           یا علی و یا علی و یا علی (ع)
                                                                                                                                        (صفایی) 

لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حراً

چهارشنبه 1 فروردین 1397 10:10 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شمعی که به نورش گروی خود ناریست
                                                                  هر پرتوی از بارقه اش زناریست
                                     عشقی که نسوزدت هوس در هوس است
                                                                  بیرون ز حریم هرم او طراریست
                                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ

سه شنبه 29 اسفند 1396 11:58 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

 جان بر لبم از لعل لب شیرینت
                                                           وز گرمی آغوش و تب تسکینت
                                      بر عهد الستم به وفا شهرۀ شهر
                                                                خود یاد نداری قسم دیرینت
                                                                                                                                                                 (صفایی)


ادامه مطلب
 

ساقی به نور باده بر افروز جام ما

سه شنبه 29 اسفند 1396 10:32 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

اینکه از آینه ها جلوه نموده است خداست
                                                       آنکه از من بزند نعرۀ جانسوز کجاست؟
                                رهبرم، باده فروشی است سراپا همه مست
                                                            اگرم جام رساند به لب تشنه رواست


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 80 ) ... 2 3 4 5 6 7 8 ...