آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

دوشنبه 28 فروردین 1396 06:57 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                


و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه

                           به به صنمی صولت صد زندقه بشکست
                                                            آزاده تر از او چه کسی کز من و ما رست
                           مملوک که اند این فتن تفرقه انگیز
                                                                  تجمیع نظر ضامن آبادی ملک است
                                                                                                                                                                                           (صفایی)

دانلود آهنگ جدید سمیر زند به نام یار دبستانی من

 

منتظر باش...

دوشنبه 29 خرداد 1396 06:56 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


     ایکاش می شد اینکه بدانید کیستید
                                                            جز مشتی از گل متعفن که نیستید
                                    هشدار آب و خاکِ بر آتش دمیده باد
                                                   کای شد که پست شدید و ندانید چیستید
                                                                                                                                                                                   (صفایی)ادامه مطلب
 

فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذّبین

یکشنبه 28 خرداد 1396 01:31 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

منی که نام مرتضی (ع) به ذکرم از خفی، جلی است
                                                              الهه و الهم از علی و آل (ع) منجلی است
                                      به نقطه ای که تحت باء قیامتی به پا کند
                                            بترسم از جماعتی که نان خورشتش از علی (ع) است
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

ظلماتِ من و تو ...

شنبه 27 خرداد 1396 02:36 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

پرده ها از پس هر پرده کمین من و توست
                                                       فکر ظلمت مکن ای دیده جنینیم هنوز
                               آبرو می رود از دست خدایا مددی
                                                     فصل برداشت رسیده است دفینیم هنوز


ادامه مطلب
 

تدبیر می کنیم که تقدیر عوض شود...

جمعه 26 خرداد 1396 11:37 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                


گر حکم گشته که شامات زیر و زبر شود
                                                       ابلیس از یهود صاحب دخت و پسر شود
                                   با آه و ناله های جگر سوز عرش سیر
                                                                   تدبیر میکنیم که شر بی اثر شود
                                                                                                                                                                                     (صفایی)                  روز هماره جهانی قدس با غریو مرگ بر اسرائیل غاصب


 

از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم

جمعه 26 خرداد 1396 08:00 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


من اگر سوی تو آیم به تظلم چه شود
                                                           ظلمت از امت ما کم نشده کم نشود
                                     تو ببر عرض خود و من ببرم شکوه به دوست
                                                               دیر یا زود شود آنچه که باید بشود
                                                                                                                                                                                        (صفایی)


ادامه مطلب
 

شفع الشهید نبی سبعین من اهله

جمعه 26 خرداد 1396 06:54 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای که بر مصطبه ای شور و شر از دامن ریز
                                                                 دیر کی پایدت این مظلمه از فتنه گریز
                                    سیم ساقی است مرا ساقی و ساغر لب نوش
                                                                    تو و ادراک درک ما و بر و دوش عزیز
                                                                                                                                                                                                   (صفایی)


ادامه مطلب
 

اَشرُفُ المُوًتِ قَتْلُ الشَّهادَهِ

جمعه 26 خرداد 1396 01:54 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

من که مست از می نابم می صد ساله نبید
                                                              تو هم از کد یمین من و خونهای شهید
                                       فرق مظلومه و مظلوم ببین با ظلمه
                                                          من دهم نقد سر و جان تو بده وعده وعید
                                                                                                                                                                                         (صفایی)


ادامه مطلب
 

العالم هوالذی یصدق فعله قوله

جمعه 26 خرداد 1396 03:02 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


                         تا نگفتند دل و دین شما سیری چند
                                                          به خود آییم خدارا که دهد پیری پند
                         من و مائی نبود جمله شمائید، شما
                                                          اینهمه، زاده آدم که خود آدم نشوند


ادامه مطلب
 

با من صنما دل یک دله کن...

پنجشنبه 25 خرداد 1396 05:25 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

منم و خلوتی از خاطره های خوش یار
                                                              خلوت پیر و مریدی ز من و ما به کنار
                                             نه چنین رابطه کس دیده نه بیند به شهود
                                                    وحدت و قرب که نه دوش و بر و بوس و کنار
                                                                                                                                                                                          (صفایی)ادامه مطلب
 

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

پنجشنبه 25 خرداد 1396 02:08 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                           
مستی اگر بشکندم سر چه غم
                                                                             کو به تعقل نشود بر ستم
                                             دم به دمم می رسد از نو غمی
                                                                       روح خدا عیسی مریم (ع) بدم
                                                                                                                                                                                         (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 47 ) ... 2 3 4 5 6 7 8 ...