اندکی صبر سحر نزدیک است

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 03:30 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                 
                                                                

                یا ایهالمسلمون اتحدوا، اتحدوا

سبحان الله و الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیرالمؤمنین مولی الموحدین علی بن ابیطالب علیه الصلاة و السلام

                   شراب کهنۀ ساقی عجب مرد افکن است امشب
                                               چنان پندارم از مستی که گلخن گلشن است امشب
                   بر افتاد از میان حایل تو با من، من تو را مایل
                                                  به جامی عقل و دین زایل چها آبستن است امشب

                 شکستی ساغر از من هی خرابم ساختی از می                
                                             شکستم توبه پی در پی چه بشکن بشکن است امشب
                              ببین ای تشنه بر خونم که در تاب و تبت چونم
                                                       بر احوال دگرگونم پریشان دشمن است امشب
                   بریزم باده بر ساغر بگیرم تنگتر در بر
                                                     درآی آخر درآی از در که منزل ایمن است امشب
                   مرا از من برون آر و به آیینه نشانم ده
                                                        تویی بر آن هویدا من مرا پیراهن است امشب
                   ز من جز نامی از من کو که پیدا و نهانم او
                                                  به ساز آن کمان ابرو چه سوزی بر تن است امشب
                   خراب از وصل و هجرانم که پای از سر نمی دانم
                                                        به سوز و ساز پنهانم زبان سوسن است امشب
                  دَم ساقی و سوز دل رهانندم از آب و گل
                                                کنون ماییم و صد مشکل که از اهریمن است امشب
                  رها از خویشتن باید که امدادی ز غیب آید
                                                  که شب تاریک و منزل بر کمین رهزن است امشب
                 به هر وادی که کام دل به یک پیمانه می حاصل
                                             چه ترس از هجمۀ باطل که حق بر توسن است امشب
                 به یمن ساغری از می زدم بر بیکران وی
                                           که مست از جام پی در پی به سیر ذوالمن است امشب
                 دو صد منزل سفر کردم رسیدم خواست برگردم
                                          
چه بر گشتی که خود با من به سیر گلشن است امشب
                 نشایــــــــــــد آسمان ما را به ناز و غمزه بر گیرد                                     
                                              که یارم با دو صد صورت به کوی و برزن است امشب
                بسوزی دیـن و  ایـمانم برآشـوبی دل و جـانم 
                                               
هر آن صورت که آرایی به وجه احسن است امشب
                دمی، از خویشتن رستم به صورتگر بپیوستم                                   
                                                به لبخندی شد از دستم که مه بر روزن است امشب
                اشارت کرد، فهمیــدم که خود را در میان دیــــدم                                           
                                                 به لبخندش بخندیدم که نخ بر سوزن است امشب
                شدم از دســـت و یار آمد سرِ بوس و کنار آمــــد                                                
                                                   هر آن کِشتم ببار آمد گل اندر دامن است امشب
               برقص آ جانِ جانانم برقــــص آی و برقصانـــــم                                        
                                                    رها از کفر و ایمانم رها از من، من است امشب
              چه پیچ وتاب گیسویی خماریــن چشم و ابرویی                                           
                                                    عجب دوش و بر و رویی زبانم الکن است امشب
              به فریادم رس ای ساقی هنوزش جلوه ها باقی                                               
                                                              دلٍِِِِِِ دلبر شکار او مگر از آهن است امشب
              برون از پرده می آید جمالش نیک بنمایــــــــــــد
                                                 
چه سازم با دل آرامی که کوته دامن است امشب
              خوشا با او به سر بردن می از پیــمـانه اش خوردن                                            
                                               که دوشم بوسه بر دست و امیدم گردن است امشب
             حرامش باد اگر یکدم به دام زلــــــــــــــف غیر افتد                                                 
                                             حرامم جز به آغوشش که بر جان مأمن است امشب
             به خلوت عشقبازی را چه تصویری از این خوشتر                                          
                                            که لب بر لب هم آغوشیم و شوری بر تن است امشب
            نفخت فیه من روحی،
به استــــــــــمرار و دم بر دم                                                    
                                               به جانم جانِِ جانان است و تن پیراهن است امشب
             نه تنها من خــــــراب از او ،به جامِ شیخ و شاب از او                                                     
                                               به یک جرعه شراب از او جهانی روشن است امشب
            چها میبند از جلوت، شراب و شاهد و خلوت                                                          
                                                     دلِ نازک خیال من که صید ذوالمن است امشب
            شدم مجنون کــــــــــوی او که لا الله الا هو
                                                 مسلمانان (صفایی) کو که لیلی با من است امشب
            هرآن می خواستیم آن شد وصالش سخت آسان شد
                
                          
سیه مستی مسلمان شد به صبحی روشن است امشب

                                                                                                    الحمد لله 
                                                                                               والعاقبة للمتقین

عاشورا هر لحظه در درونمان اتفاق میافتد، مراقب باشیم حسین (ع) دلمان به دست یزید خبیثِ نفس تشنه لب شهید نشوند.

 

تَوَسَّلْ بِالنَّبِیّ فَکلُّ خَطَبٍ

جمعه 5 آبان 1396 08:47 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

من که سازم همه شب دفتری از شعر طرب
                                                          مستمندم به تمنای یکی گوشۀ لب
                              گر خریدار بشد بعدِ منش، ارزانی
                                                        همه دیوان مرا مصرعی از میرِ عرب
                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

لیلییییی...

جمعه 5 آبان 1396 01:00 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شب نیست که جام و شیشه ناید به طرب
                                                            ما مست لب لعل و جهانی به عنب
                                       از روی تو آراسته تر باغی نیست
                                                                ای وای گرم بشکفدت غنچۀ لب
                                                                                                                                                                                 (صفایی)ادامه مطلب
 

نگرانم، نگران

پنجشنبه 4 آبان 1396 11:35 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

گر شود فاش تو صد راز نهانم چه شود
                                                           ور ببینی که به کام دگرانم چه شود
                                          روز و شب با دگرانی و به کام دگران
                                                     ترسم از روز نه، از شب نگرانم چه شود
                                                                                                                                                                                   (صفایی)


ادامه مطلب
 

کینه ما نسبت به آمریکا مقدس است

پنجشنبه 4 آبان 1396 09:30 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای آنکه کلید فتح دلها با توست
                                                                 اوصاف تو در آینه دیدیم درست
                                          لیکن نظر متقن مولا شرط است
                                                            نیکوست هر آنکه با ولایت نیکوست
                                                                                                                                                                                      (صفایی)ادامه مطلب
 

اتحدوا...؟

پنجشنبه 4 آبان 1396 10:37 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای ز هر رشتۀ مویش پسری گشته به دار
                                                            وز کمان ابرویش افتاده هزاری به کنار
                                        گم شدم در خم و پیچ سیه اندر سیهت
                                                              من پی خویشتنم آی مرا با تو چه کار
                                                                                                                                                                                             (صفایی)


ادامه مطلب
 

دوش کرا بوده ای

چهارشنبه 3 آبان 1396 08:27 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

گر شود فاش تو آشوبِ نهانم چه کنی
                                                       ور ببینی که شر و شور عیانم چه کنی
                                      آبم و آتش عشقت زده بر خرمن من
                                                         تل خاکستر جانم به جهانم چه کنی
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


ادامه مطلب
 

هرمِ حرم

چهارشنبه 3 آبان 1396 02:24 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

خدای را خدای را، خدای را صدا بزن
                                               رقیه سوخت از عطش سری به خیمه ها بزن
                                         خلاصی از خلودِ غی رهائی از سراب ری
                                                           به دفع شرِّ بولهب سری به کربلا بزن
                                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

آه که من دوش چه سان بوده‌ام

چهارشنبه 3 آبان 1396 10:45 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

من نه آنم که گذارم ز منت دل بکنی
                                                     واحدی همچو مرا بس چو تو یکتا احدی
                                     تا سحر سوختی ام لیک به آبم نزدی
                                                            دل به نامت زده ام سر بزنی یا نزنی
                                                                                                                                                                                         (صفایی)ادامه مطلب
 

اینکه در آینه استاده منم؟ یا که...

سه شنبه 2 آبان 1396 07:29 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

دارم دلکی دلشده و دلبرکُش
                                                           تنگش بکشیده دلکَشی در آغُش
                                          همه ام از همه جز او خالیست
                                                                شده ام آنکه هزارش از هُش
                                                                                                                                                                            (صفایی)


ادامه مطلب
 

وَ الَّذِینَ کَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُ

سه شنبه 2 آبان 1396 09:43 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

کاشکی شب سحری بی می جانسوز نداشت
                                                       وقتم از بخت سیه تر بُد و دل، سوز نداشت
                                        بالله ار نور خداوند منیرم نبُدی
                                                         یک تن از جرگه دونان خبر از روز نداشت 
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 68 ) ... 3 4 5 6 7 8 9 ...