ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 04:30 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                          
                                                                 

الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه
         مولانا امیر المومنین مولی الموحدین علی ابن ابیطالب علیه الصلاه و السلام

                    شراب کهنه ساقی عجب مرد افکن است امشب
                                                چنان پندارم از مستی که گلخن گلشن است امشب
                    بر افتاد از میان حایل تو با من من تو را مایل
                                                  به جامی عقل و دین ذایل چها آبستن است امشب

                  شکستی ساغر از من هی  خرابم ساختی از می                
                                              شکستم توبه پی در پی چه بشکن بشکن است امشب
                              ببین ای تشنه بر خونم که در تاب و تبت چونم
                                                       بر احوال دگرگونم پریشان دشمن است امشب
                   بریزم باده بر ساغر بگیرم تنگتر در بر
                                                     درآی آخر در آی از در که منزل ایمن است امشب
                   مرا از من برون آر و به آیینه نشانم ده
                                                        تویی بر آن هویدا من مرا پیراهن است امشب
                   ز من جز نامی از من کو که پیدا و نهانم او
                                                  به ساز آن کمان ابرو چه سوزی بر تن است امشب
                   خراب از وصل و هجرانم که پای از سر نمی دانم
                                                        به سوز و ساز پنهانم زبان سوسن است امشب
                  دَم ساقی و سوز دل رهانندم از آب و گل
                                                کنون ماییم و صد مشکل که از اهریمن است امشب
                  رها از خویشتن باید که امدادی ز غیب آید
                                                  که شب تاریک و منزل بر کمین رهزن است امشب
                 به هر وادی که کام دل به یک پیمانه می حاصل
                                             چه ترس از هجمۀ باطل که حق بر توسن است امشب
                 به یمن ساغری از می زدم بر بیکران وی
                                           که مست از جام پی در پی به سیر ذوالمن است امشب
                 دو صد منزل سفر کردم رسیدم خواست برگردم
                                          
چه بر گشتی که خود با من به سیر گلشن است امشب
                 نشایــــــــــــد آسمان ما را به ناز و غمزه بر گیرد                                     
                                              که یارم با دو صد صورت به کوی و برزن است امشب
                بسوزی دیـن و  ایـمانم برآشـوبی دل و جـانم 
                                               
هر آن صورت که آرایی به وجه احسن است امشب
                دمی، از خویشتن رستم به صورت ساز پیوستم                                   
                                                به لبخندی شد از دستم که مه بر روزن است امشب
                اشارت کرد، فهمیــدم که خود را در میان دیــــدم                                           
                                                 به لبخندش بخندیدم که نخ بر سوزن است امشب
                شدم از دســـت و یار آمد سرِ بوس و کنار آمــــد                                                
                                                   هر آن کِشتم ببار آمد گل اندر دامن است امشب
               برقص آ جانِ جانانم برقــــص آی و برقصانـــــم                                        
                                                    رها از کفر و ایمانم رها از من، من است امشب
              چه پیچ وتاب گیسویی خماریــن چشم و ابرویی                                           
                                                    عجب دوش و بر و رویی زبانم الکن است امشب
              به فریادم رس ای ساقی هنوزش جلوه ها باقی                                               
                                                              دلٍِِِِِِ دلبر شکار او مگر از آهن است امشب
              برون از پرده می آید جمالش نیک بنمایــــــــــــد
                                                 
چه سازم با دل آرامی که کوته دامن است امشب
              خوشا با او به سر بردن می از پیــمـانه اش خوردن                                            
                                               که دوشم بوسه بر دست و امیدم گردن است امشب
             حرامش باد اگر یکدم به دام زلــــــــــــــف غیر افتد                                                 
                                             حرامم جز به آغوشش که بر جان مأمن است امشب
             به خلوت عشقبازی را چه تصویری از این خوشتر                                          
                                            که لب بر لب هم آغوشیم و شوری بر تن است امشب
            نفخت فیه من روحی،
به استــــــــــمرار و دم بر دم                                                    
                                               به جانم جانِِ جانان است و تن پیراهن است امشب
             نه تنها من خــــــراب از او ،به جامِ شیخ و شاب از او                                                     
                                               به یک جرعه شراب از او جهانی روشن است امشب
            چها میبند از جلوت، شراب و شاهد و خلوت                                                          
                                                    دلِ نازک خیال من که صید ذوالمن است امشب
            شدم مجنون کــــــــــوی او که لا الله الا هو
                                                مسلمانان (صفایی) کو که لیلی با من است امشب
            هرآن می خواستیم آن شد وصالش سخت آسان شد
                
                          
سیه مستی مسلمان شد به صبحی روشن است امشب

                                                                                                    الحمد لله 
                                                                                               والعاقبة للمتقین


عاشورا هر لحظه در درونمان اتفاق میافتد، مراقب باشیم حسین (ع) دلمان به دست یزید خبیثِ نفس تشنه لب شهید نشوند.

 

مثلث برمودا

چهارشنبه 23 اسفند 1396 12:18 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شیخنا طعنه به انگاره درویش مزن
                                                  مصلحت سلم و ثبات است به تشویش مزن
                                       زخمها خورده تنم پشت به پشت از من و ما
                                                       زخم بر زخم دل ریش از این بیش مزن
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

       

ادامه مطلب
 

تا به کی...؟

دوشنبه 21 اسفند 1396 06:51 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

صورت زیبای تو، سرخی سرخاب ما
                                                                        ناله سرداب تو، گوش به سیماب ما
                                      ما به هم آییم نه؟! منتظِر و منتظَر!!
                                                                       سوزِ تو سودای ما صلحِ تو ارعابِ ما
                                                                                                                                                                                                            (صفایی)ادامه مطلب
 

پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود

شنبه 19 اسفند 1396 08:22 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ما را که نظر در حد تعمیق شما نیست
                                                           تحقیقی اگر هست به تحقیق شما نیست
                                      گر بار دهد خلوتی جمع پریشان
                                                              کس را ثقه ای در حد توثیق شما نیست


ادامه مطلب
 

عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم

جمعه 18 اسفند 1396 10:09 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

کش مکشی است در دلم زآتش و آب این و آن
                                                                       عقل تمایلش به تن عشق مرید جانِ جان
                                            هرزه گی است روز و شب دامن این و آن شدن
                                                                         جمع جهات میکند
عمر دو روزه جاودان
                                                                                                                                                                                                                  (صفایی)


ادامه مطلب
 

خورشید کعبه، ماه کلیسا کنم تو را

پنجشنبه 17 اسفند 1396 09:44 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

نکرده ای خدای را مگر به خود معاینه
                                                             هزار جلوه می کند که بینی اش هر آینه
                                              رسیده ام به انتها به ابتدای عاشقی
                                                                     چو پرتوی که نشکند گذار آب و آینه
                                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

یا ایها الذین آمنوا...

پنجشنبه 17 اسفند 1396 11:44 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

مهجور شهر من ز چه مغموم و بی کسی
                                                                زینجا به زیب حجله جانان نمی رسی
                                            از روی توست آنچه فروغی به حجره هاست
                                                                 تزئین نیزه های عجم گشته ای بسی
                                                                                                                                                                                             (صفایی)


ادامه مطلب
 

بدون شرح؟!!

چهارشنبه 16 اسفند 1396 09:45 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا سیده نساء العالمین من الاولین و الاخرین...؟!!


ادامه مطلب
 

هر دم از این باغ بری می رسد

چهارشنبه 16 اسفند 1396 12:13 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

خارج ز دین نبود که این هم مزید شد 
                                                                  
شیخی سکوت کرد که شابی شهید شد
                                         هر روزِ این دو روزۀ تبدارِ روزگار
                                                                         پیری ببست بارِ کج و خر، مرید شد
                                                                      
                                                                                   (صفایی)


ادامه مطلب
 

لو علم المدبرون عنی کیف انتظاری لهم و شوقی الی توبتهم لماتوا شوقاً الی...

سه شنبه 15 اسفند 1396 06:16 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

یَا مَن تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاء
                                                                         لیلی ما جنون که دارد جز از شما
                                            مجنون نگشته آنکه ببیند غریبه ای
                                                           بیگانه اش بخوان هر آنکه ببیند جز از خدا
                                                                                                                                                                                                        (صفایی)


ادامه مطلب
 

یا رب این بوی خوش از روضه جان می‌آید

دوشنبه 14 اسفند 1396 04:13 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
 واعظا راه به میخانه ز مسجد بگشا                                                                                                                          رحم بر خویش کن و عصمت دارا، سارا
                                       تا به کی دست به خون شوئی و سیما به گلاب
                                                                                                              غرق خونابه مکن منبر و مأذن ها را

ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 80 ) ... 4 5 6 7 8 9 10 ...