اندکی صبر سحر نزدیک است

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 03:30 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                 
                                                                

                یا ایهالمسلمون اتحدوا، اتحدوا

سبحان الله و الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیرالمؤمنین مولی الموحدین علی بن ابیطالب علیه الصلاة و السلام

                   شراب کهنۀ ساقی عجب مرد افکن است امشب
                                               چنان پندارم از مستی که گلخن گلشن است امشب
                   بر افتاد از میان حایل تو با من، من تو را مایل
                                                  به جامی عقل و دین زایل چها آبستن است امشب

                 شکستی ساغر از من هی خرابم ساختی از می                
                                             شکستم توبه پی در پی چه بشکن بشکن است امشب
                              ببین ای تشنه بر خونم که در تاب و تبت چونم
                                                       بر احوال دگرگونم پریشان دشمن است امشب
                   بریزم باده بر ساغر بگیرم تنگتر در بر
                                                     درآی آخر درآی از در که منزل ایمن است امشب
                   مرا از من برون آر و به آیینه نشانم ده
                                                        تویی بر آن هویدا من مرا پیراهن است امشب
                   ز من جز نامی از من کو که پیدا و نهانم او
                                                  به ساز آن کمان ابرو چه سوزی بر تن است امشب
                   خراب از وصل و هجرانم که پای از سر نمی دانم
                                                        به سوز و ساز پنهانم زبان سوسن است امشب
                  دَم ساقی و سوز دل رهانندم از آب و گل
                                                کنون ماییم و صد مشکل که از اهریمن است امشب
                  رها از خویشتن باید که امدادی ز غیب آید
                                                  که شب تاریک و منزل بر کمین رهزن است امشب
                 به هر وادی که کام دل به یک پیمانه می حاصل
                                             چه ترس از هجمۀ باطل که حق بر توسن است امشب
                 به یمن ساغری از می زدم بر بیکران وی
                                           که مست از جام پی در پی به سیر ذوالمن است امشب
                 دو صد منزل سفر کردم رسیدم خواست برگردم
                                          
چه بر گشتی که خود با من به سیر گلشن است امشب
                 نشایــــــــــــد آسمان ما را به ناز و غمزه بر گیرد                                     
                                              که یارم با دو صد صورت به کوی و برزن است امشب
                بسوزی دیـن و  ایـمانم برآشـوبی دل و جـانم 
                                               
هر آن صورت که آرایی به وجه احسن است امشب
                دمی، از خویشتن رستم به صورتگر بپیوستم                                   
                                                به لبخندی شد از دستم که مه بر روزن است امشب
                اشارت کرد، فهمیــدم که خود را در میان دیــــدم                                           
                                                 به لبخندش بخندیدم که نخ بر سوزن است امشب
                شدم از دســـت و یار آمد سرِ بوس و کنار آمــــد                                                
                                                   هر آن کِشتم ببار آمد گل اندر دامن است امشب
               برقص آ جانِ جانانم برقــــص آی و برقصانـــــم                                        
                                                    رها از کفر و ایمانم رها از من، من است امشب
              چه پیچ وتاب گیسویی خماریــن چشم و ابرویی                                           
                                                    عجب دوش و بر و رویی زبانم الکن است امشب
              به فریادم رس ای ساقی هنوزش جلوه ها باقی                                               
                                                              دلٍِِِِِِ دلبر شکار او مگر از آهن است امشب
              برون از پرده می آید جمالش نیک بنمایــــــــــــد
                                                 
چه سازم با دل آرامی که کوته دامن است امشب
              خوشا با او به سر بردن می از پیــمـانه اش خوردن                                            
                                               که دوشم بوسه بر دست و امیدم گردن است امشب
             حرامش باد اگر یکدم به دام زلــــــــــــــف غیر افتد                                                 
                                             حرامم جز به آغوشش که بر جان مأمن است امشب
             به خلوت عشقبازی را چه تصویری از این خوشتر                                          
                                            که لب بر لب هم آغوشیم و شوری بر تن است امشب
            نفخت فیه من روحی،
به استــــــــــمرار و دم بر دم                                                    
                                               به جانم جانِِ جانان است و تن پیراهن است امشب
             نه تنها من خــــــراب از او ،به جامِ شیخ و شاب از او                                                     
                                               به یک جرعه شراب از او جهانی روشن است امشب
            چها میبند از جلوت، شراب و شاهد و خلوت                                                          
                                                     دلِ نازک خیال من که صید ذوالمن است امشب
            شدم مجنون کــــــــــوی او که لا الله الا هو
                                                 مسلمانان (صفایی) کو که لیلی با من است امشب
            هرآن می خواستیم آن شد وصالش سخت آسان شد
                
                          
سیه مستی مسلمان شد به صبحی روشن است امشب

                                                                                                    الحمد لله 
                                                                                               والعاقبة للمتقین

عاشورا هر لحظه در درونمان اتفاق میافتد، مراقب باشیم حسین (ع) دلمان به دست یزید خبیثِ نفس تشنه لب شهید نشوند.

 

یار ما این دارد و آن نیز هم

پنجشنبه 27 مهر 1396 11:41 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای جان به فدای صولتت اذعان ده
                                                        سر بر سرِ سودای خراسانی (ع) به
                                 خورشید حق از ناصیه سید ماست
                                                          جز گوشی و فرمان ولایت وا نه
                                                                                                                                                                            (صفایی)


ادامه مطلب
 

...دق الباب

چهارشنبه 26 مهر 1396 08:17 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

هلا توئی که مدامت خراب می باشی
                                           علی (کرم الله وجهه) مصاف عراق و تو ملک ری باشی
                                    مرا زبان سوسن از آن داد دادارم
                                                        که گویمت به دل و جان اسیر وی باشی
                                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

Down with America

سه شنبه 25 مهر 1396 12:22 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
 

ای طبل تهی ای خصم ای فتنۀ پا برجا
                                                              پاینده نمی مانی کامروزِ تو بی فردا
                                       با آه جگر سوزی از معرکه بیرونی
                                                             اعجاز نمی خواهد این شعبده بازیها


ادامه مطلب
 

إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ التَّوَّابینَ

دوشنبه 24 مهر 1396 11:40 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای وصف جمال تو برون از حد ما
                                                           اسماء و صفات تو به نیک و بد ما
                                    ربی و ربوبیت تو اجلالیست
                                                           جاریِ تو بنشسته به صفر و صد ما
                                                                                                                                                                                        (صفایی)


ادامه مطلب
 

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ

یکشنبه 23 مهر 1396 08:14 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ایدل به غم عزلت خوبان چه کنی
                                                       با اینهمه از خاسر و خسران چه کنی
                                  هر ذره که از دست شود افسوسیست
                                                     بر حرص به احیای دل و جان چه کنی
                                                                                                                                                                               (صفایی)


ادامه مطلب
 

یا هو، یا من لا هو الا هو

یکشنبه 23 مهر 1396 03:22 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


تا قصد به دست بوسی او نکنی
                                                               عزمی به تکاپوی سرِ مو نکنی
                                     چون زلف پریشان وی اندر کثرات
                                                           لب بر لب وی نهاده هو هو نکنی
                                                                                                                                                                                (صفایی)


ادامه مطلب
 

Down with America

شنبه 22 مهر 1396 04:03 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


ای آنکه من و ما را بیچاره بینگاری
                                                    بیچاره تر از مائی از خویش خبر داری؟
                                       مستغرق اوییم و مست از خم ابرویش
                                             هر شش جهتش اولی از هشت بهشت آری
                           

ادامه مطلب
 

...و من شر حاسد اذا حسد

جمعه 21 مهر 1396 01:31 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شیطان لعینی که به تحریص شماست
                                                  خود در عجب از شرِّ به تشخیص شماست
                                او در پی وسواس و شما رخنه به جبر
                                                         کاو خارجِ از دور به ترخیص شماست
                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

الحمدلله

پنجشنبه 20 مهر 1396 08:39 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

آن کیست که از عدم پدید آمده نیست
                                                             بر عطر خوش جام و نبید آمده نیست
                                  مستی من از لعل لب خاصه بتان
                                                                  از روز ازل بوده جدید آمده نیست
                                                                                                                                                                                        (صفایی)


ادامه مطلب
 

هر آینه آیینه تو را مشتاق

پنجشنبه 20 مهر 1396 07:14 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

بنشسته برم قیامتی قامت راست
                                                                  کز جلوۀ او آینه خود، می آراست
                                       نازم به نیاز خود که از فقر و فنا
                                                   جز مختصر از دوش و برش هیچ نخواست
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 68 ) ... 5 6 7 8 9 10 11 ...