سوز و گداز

سه شنبه 28 آذر 1396 10:23 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

هر شب که به ناز تو نیاز آغازم
                                                                      در جلوه درآیی و دل و دین بازم
                                                   می سوزی ام از هرم تنت تا به سحر
                                                               خود در عجبم که با تو چون می سازم
                                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

ولیمه

سه شنبه 28 آذر 1396 11:34 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


تشنه لبی کیست که آبش دهم
                                                                  گرسنه ای، تازه کبابش دهم
                                           لعل لبی را که گزیدیم دوش
                                                                 شرح به یک بوسه نابش دهم
                                                                                                                                                                          (صفایی)


ادامه مطلب
 

و أقم الصلوه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات

دوشنبه 27 آذر 1396 08:29 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

سیمبری کرد به شب قصد من
                                                               دید کسی نیست در این انجمن
                                            آینه ای یافت به بالای خویش
                                                                      احسن تقویم بر او ذوالمنن
                                                                                                                                                                                (صفایی)
 


ادامه مطلب
 

درّ مکنون

دوشنبه 27 آذر 1396 02:38 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

آینه گر جلوه ای از وی نمود
                                                            بی لب یار و لب ساغر چه سود
                                         دوش که گفتی حذر از غیر من
                                                                 وسوسه گشتیم ولیکن نبود
                                                                                                                                                                           (صفایی)


ادامه مطلب
 

وَ إِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِی أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ

یکشنبه 26 آذر 1396 07:24 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

هر آن بگرفته، می گیرید از این گسترده، دایر
                                                                 شما زآیینه ما از مکمن غیب از ذخایر
                                     چه می بینی؟ که می بینم هر آن نادیده انگاری
                                                            تو از صورت به سیرت ما ز سیرتها سرایر
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

فرخنده پی...

پنجشنبه 23 آذر 1396 09:37 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

با همچو منی کهتر و مهتر هرگز
                                                           تو همچو منی بیش نه، کمتر هرگز
                                           پرهیزِ من از نوش لبت کم خردیست
                                                                      کردیم هزار گونه دیگر هرگز
-                                                                                                                                                                            (صفایی)


ادامه مطلب
 

أفَحَسِبْتُمْ أنَّمَا خَلَقْنَاكمْ عَبَثًا...

چهارشنبه 22 آذر 1396 01:27 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

کسی بر عادت و کس در عبادت
                                                            کس از مادر کس از باری  ولادت
                                                یکی را از شهادت غیب کردی
                                                              یکی را هم ز غیب آری  شهادت
                                                                                                                                                                                (صفایی)


ادامه مطلب
 

هو

چهارشنبه 22 آذر 1396 01:01 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

آنکه ز ما دوش حذر کرد و رفت
                                                           پنجه بیانداخت خطر کرد و رفت
                                          دید نداریم جز از پیرهن
                                                            سردِ زمین بود به بر کرد و رفت
                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

ما رَاَیْتُ شَیْئاً اِلاّ وَ رَاَیْتُ اللهَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ مَعَهُ

پنجشنبه 16 آذر 1396 01:25 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

رندی که سرابش به سرِ آب رسید
                                                            جز نقش توام دفترش از خامه ندید
                                               می دیدمش از آینۀ جام که مست
                                                          زاسماء و صفت ذات و تجلی می دید


ادامه مطلب
 

یا طالب الحق الهادی الیه

چهارشنبه 15 آذر 1396 02:14 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

مستِ توام مست توام مستِ مست
                                                                       کیست بگیرد ز منِ مست دست
                                                      کوه به رقص آمده از ریسمان؟!
                                                                             مست تواند عالم بالا و پست
                                                                                                                                                                                         (صفایی)ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 3 ) 1 2 3