هین که طوفان حوادث نبرد بنیادت

پنجشنبه 28 تیر 1397 12:44 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
از پسِ پشت شب تار فروغی پیداست
                                                               که در اندیشۀ شبکور بسی نازیباست
                                        عشقبازی من و ما و شما بوالهوسی است
                                                 اینکه من هستم و هستید و سیاهی برجاست
                                                                                                                                                                                           (صفایی)


ادامه مطلب
 

وَ نُریدُ أن نَمُنَّ عَلیَ الذّینَ اسْتُضعِفوا فی الاَرضِ وَ نَجعَلهُم أئِمّة و نَجعَلهُم الوارثینَ

چهارشنبه 27 تیر 1397 02:10 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
شیخ اگر آنچه جهانراست مرا یکجا بود
                                                         ملتزم باش و به فرمان که نیاسود حسود
                                               وامکش دامن از این آتش جانسوز و بسوز
                                                                کآب را جز نظری بر عطش پاک نبود
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)


ادامه مطلب
 

دق الباب

سه شنبه 26 تیر 1397 06:00 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
کیست این عربده جویی که به کام فقراست
                                                    وین چه لعبت که صدش فتنه به زلفین دوتاست
                                   جز تو در کوی بتان راهزنی نیست که نیست
                                                         وین عجب تر نمکین لعل تو شیرینی ماست
                                                                                                                                                                                                   (صفایی)


ادامه مطلب
 

دردم از یار است و درمان نیز هم

دوشنبه 25 تیر 1397 12:20 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

کو ناسره را از سره تمییز دهد؟
                                                      سخت است ولی رند سحر خیز دهد
                                       هان، اعظم اسم و علم الاسماء و یقین
                                                                چون نیک بیازمایدت نیز دهد

ادامه مطلب
 

شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است؟!

یکشنبه 24 تیر 1397 12:12 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
تخسی به جاده می زد با مرکب چموشش
                                                         کر گوش هفت اقلیم از بیهده خروشش
                                         گفتیم از بدایت آغاز بی نهایت
                                                       فرجام هر چه مهمل لیکن نرفت گوشش
                                                                                                                                                                                             (صفایی)


ادامه مطلب
 

من لا یَرحم لا یُرحم من لا یَرحم لا یُرحم

شنبه 23 تیر 1397 02:06 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

نیست دجال و خرش کوی و بر ما بچرد
                                                        کیست ما را به یکی ارزن از این خر بخرد
                                      ریشه در اشک یتیمم که به خون آلوده ست
                                                                کوهم ار خصم توانست به یغما ببرد
                                                                                                                                                                                           (صفایی)


ادامه مطلب
 

گو هر که خواهی برگزین ما نیز هم بد نیستیم

جمعه 22 تیر 1397 02:21 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
یادش بخیر آنکه مرا رهنمای بود
                                                            مردی که با اشاره ره از چاه می نمود
                                     اینک تویی و شیوه سیر و سلوک پیر
                                                          صبری جمیل بر جماعت پر کینه و عنود
                                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

آزموده را آزمودن خطاست...

پنجشنبه 21 تیر 1397 12:15 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
دینی که به دست قشر ظاهر بین است
                                                                 مستمسک مردمان مهر آیین است
                                  خویشی که ز کین راه به بیگانه دهد
                                                               گردن زنمش که رسم آورد این است
                                                                                                                                                                                         (صفایی)


ادامه مطلب
 

...وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ...

چهارشنبه 20 تیر 1397 02:48 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
من همه تن نای و نوایم تویی
                                                                          آینه ام آنچه نمایم تویی
                                              فتنۀ شهری و سراپا به شر
                                                                از تو سرم جرم و خطایم تویی
                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد؟!

سه شنبه 19 تیر 1397 03:02 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
ننگ است مرا شیخ، تضرع به فرنگ
                                                             هر چند که بندم به شکم کپه سنگ
                                       هان دست چه کس بر کمر نازک اوست؟      
                                                    ما چنگ به زلف دوست، دشمن به تفنگ!
                                                                                                                                                                                     (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2