خلوت نشین tag:http://www.khalvatneshin.ir 2018-06-23T20:10:39+01:00 mihanblog.com دنیا به دنیادارها 2018-06-23T11:57:13+01:00 2018-06-23T11:57:13+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3871 محمدرضا صفایی بگذر از این هرزه گردنده پی                                                               دامنی آلوده به ناسوت ری             
بگذر از این هرزه گردنده پی
                                                               دامنی آلوده به ناسوت ری
                                            او همه بر جام جهان بین ما
                                                            ما همه در کار بر و دوش وی
                                                                                                                                                                     (صفایی)

]]>
Pigeons with pigeons open open 2018-06-22T06:57:22+01:00 2018-06-22T06:57:22+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3869 محمدرضا صفایی   لوح و قلم را بدهم خنجری؟                                                                     تا نکند خیره سری برتری     &nbs
  لوح و قلم را بدهم خنجری؟
                                                                     تا نکند خیره سری برتری

                                             تنگ بگیرم به شریر و شقی
                                                               حیدری ام حیدری ام حیدری
                                                                                                                                                                           (صفایی)

]]>
... که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است 2018-06-21T14:54:13+01:00 2018-06-21T14:54:13+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3868 محمدرضا صفایی سجده کنید مرمرا مرده نشور کرده ام                                                       خاک خدای کرده از خویش عبور کرده ام                &nb
سجده کنید مرمرا مرده نشور کرده ام
                                                       خاک خدای کرده از خویش عبور کرده ام
                                             حلقه به در مزن مرا ای همه از تو منزجر
                                                             دخترک نیاز خود زنده به گور کرده ام
                                                                                                                                                                              (صفایی)


                         
]]>
أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ... 2018-06-20T15:23:26+01:00 2018-06-20T15:23:26+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3867 محمدرضا صفایی ای خصم اگر حق تویی الله معک                                                      بر نصرت حق سپاهی از جن و ملک                    
ای خصم اگر حق تویی الله معک
                                                      بر نصرت حق سپاهی از جن و ملک
                                        ماییم و شما،خدا و حکم آنچه که شد
                                                           منصوره لقای حق و مغلوبه درک
                                                                                                                                                                               (صفایی)

]]>
باز گردد یا برآید، چیست فرمانِ شما؟ 2018-06-17T18:26:03+01:00 2018-06-17T18:26:03+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3863 محمدرضا صفایی مائیکه ز خوبان سراپرده سرآییم                                                                   در طرفه العینی ز مکامن بدرآییم      &
مائیکه ز خوبان سراپرده سرآییم
                                                                   در طرفه العینی ز مکامن بدرآییم
                                                مرگ است سزای همه از سلطنت فقر 
                                                                   از چاه زنخدان وی ار زنده برآییم
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
هرگز آمد در دلت کـآیا کـجـا رفـت آن غـریب 2018-06-16T17:32:32+01:00 2018-06-16T17:32:32+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3861 محمدرضا صفایی ما خلوتی زلف پریشان فلانیم                                                         کاندر خم این طره مشکین به فغانیم              &nb
ما خلوتی زلف پریشان فلانیم
                                                         کاندر خم این طره مشکین به فغانیم
                                              کو تشنه لبی در طلب ناب دهانش
                                                                کز قند لبش آب حیاتی بچشانیم
                                                                                                                                                                                       (صفایی)

]]>
آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم 2018-06-15T07:56:45+01:00 2018-06-15T07:56:45+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3856 محمدرضا صفایی دانید که از ظلمت زلفش به چه راهیم                                                        جمعی به کمند اندر و جمعی رخ ماهیم              &nbsp
دانید که از ظلمت زلفش به چه راهیم
                                                        جمعی به کمند اندر و جمعی رخ ماهیم
                                             هر لحظه مدامم رسد از لعل لبی نوش
                                                     زین بیش مگر هست وگر هست نخواهیم
                                                                                                                                                                                              (صفایی)

]]>
اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 2018-06-14T18:42:50+01:00 2018-06-14T18:42:50+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3855 محمدرضا صفایی عبرت بگیر مست قدرت پوشالی دو روز                                                             بر حجله میروی و خبر نیست از عجوز           
عبرت بگیر مست قدرت پوشالی دو روز
                                                             بر حجله میروی و خبر نیست از عجوز
                                    بر آتشی که خود بفروزی چه سوزمت
                                                                   طاقت بیاوری به تف و تابی از تموز
                                                                                                                                                                                                       (صفایی)

]]>
ارْجِعِی إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً 2018-06-13T20:06:16+01:00 2018-06-13T20:06:16+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3854 محمدرضا صفایی که دارد نشانی ز دوش و برش                                                                       عوالم فدایی موی از سرش       &n
که دارد نشانی ز دوش و برش
                                                                       عوالم فدایی موی از سرش
                                                من آن هیچ هیچم که هستی وراست
                                                                         یکی پیرهن لعبتی اندرش
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

                                           
]]>
یا رفیق من لا رفیق له 2018-06-12T20:37:35+01:00 2018-06-12T20:37:35+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3853 محمدرضا صفایی                                هلا توئی که با منی به کلّ ماسوی سری                                                  &nbsp
                               هلا توئی که با منی به کلّ ماسوی سری
                                                     اگر که عاشقم شوی مرا به فدیه می بری
                               به ترک معصیت بچش حلاوت اطاعتم
                                                        رضا که بر قضا شوی گزینمت به رهبری
                                                                                                                                                                          (صفایی)

]]>
زنهار مزن دست به دامان گروهی کز حق ببریدند و به باطل گرویدند 2018-06-10T12:21:07+01:00 2018-06-10T12:21:07+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3852 محمدرضا صفایی جنون سزاست مر مرا جزای آنکه از تو خوش                                           چه خورد و خواب و زندگی چه عیش و نوش و عقل و هش                       &nbs
جنون سزاست مر مرا جزای آنکه از تو خوش
                                           چه خورد و خواب و زندگی چه عیش و نوش و عقل و هش
                                      مرا نه قدرِ این و آن، نمود آب و آینه
                                                              کنار و بوسی از تو بس به تنگ دوش و بر بکُش
                                                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
مَوتٌ فی عِزٍّ خَیرٌ مِن حَیاةٍ فی ذُلٍّ 2018-06-09T07:10:35+01:00 2018-06-09T07:10:35+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3851 محمدرضا صفایی فاصله ای نیست ز ما تا قبور                                                               وز سقر و نار به حور و قصور       &nb
فاصله ای نیست ز ما تا قبور
                                                               وز سقر و نار به حور و قصور
                                        معبر سختی ست گذرگاه حشر
                                                             طی چنین موقفه با ذی شعور
                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>
دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست 2018-06-08T09:45:04+01:00 2018-06-08T09:45:04+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3850 محمدرضا صفایی گر شود فاش تو صد راز نهانم چه شود                                                             ور ببینی که به کام دگرانم چه شود         &nbsp
گر شود فاش تو صد راز نهانم چه شود
                                                             ور ببینی که به کام دگرانم چه شود
                                            روز و شب با دگرانی و به کام دگران
                                                                نگرانم، نگرانم، نگرانم چه شود؟!
                                                                                                                                                                                (صفایی)

]]>
بترس از ما 2018-06-06T11:04:17+01:00 2018-06-06T11:04:17+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3847 محمدرضا صفایی هلا به شب فرو شده تو را چه باب دشمنی                                                         تو بر هلاک خویشتن جری تر از فلاخنی            &nbsp
هلا به شب فرو شده تو را چه باب دشمنی
                                                         تو بر هلاک خویشتن جری تر از فلاخنی
                                        به عِده عُده نیست هان فراتر و فروتری
                                                              نه بر فراز صهیونم فروتر از تو لمپنی
                                                                                                                                                                                            (صفایی)

]]>
حُسنُ السّیاسَةِ قِوامُ الرَّعیَّةِ 2018-06-05T22:58:12+01:00 2018-06-05T22:58:12+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/3845 محمدرضا صفایی ما ایمانمان را به نور سیمایتان، اعتقادمان را به پایبندیتان به اصول، ادبمان را به شرم و حیایتان، سخاوتمان را به کرمتان و استواریمان را به شهادتتان مدیونیم! اسلام ما از تسلیم شماست آیا؟ ما ایمانمان را به نور سیمایتان، اعتقادمان را به پایبندیتان به اصول، ادبمان را به شرم و حیایتان، سخاوتمان را به کرمتان و استواریمان را به شهادتتان مدیونیم! اسلام ما از تسلیم شماست آیا؟
]]>