خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com 2017-05-27T21:47:52+01:00 mihanblog.com گریۀ اخوان یوسف حیلتست که درونشان پر ز رشک و علتست 2017-05-27T12:55:36+01:00 2017-05-27T12:55:36+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2463 محمدرضا صفایی رادمردی که جهانی به عدادش نرسد                                                           عقل جزوی به فحاوی و مفادش نرسد               &
رادمردی که جهانی به عدادش نرسد
                                                           عقل جزوی به فحاوی و مفادش نرسد
                                        شهسواری که عوالم همه در غربت اوست
                                                             خود به ناگاه برآید که سوادش نرس
د

]]>
رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلأَخِی وَأَدْخِلْنَا فِی رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ 2017-05-26T13:07:38+01:00 2017-05-26T13:07:38+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2461 محمدرضا صفایی خدای را خدای را خدای را صدا بزن                                                          چه سر به دشنه می زنی سری به کربلا بزن               &nb
خدای را خدای را خدای را صدا بزن
                                                          چه سر به دشنه می زنی سری به کربلا بزن
                                          به پاس آب آمدم به پای نهر علقمه
                                                       رقیه سوخت از عطش سری به خیمه ها بزن
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>
مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت 2017-05-26T06:16:29+01:00 2017-05-26T06:16:29+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2459 محمدرضا صفایی الم یعلم بان الله یری                          پر از خداست شهر من خدای شیخ و شحنه ها                                                &


الم یعلم بان الله یری

                          پر از خداست شهر من خدای شیخ و شحنه ها
                                                   چه زشت می نماید این خدای روی صحنه ها
                          نمانَد ار جز از خدا نشانه ای در آینه
                                                              هر آینه ببینی اش زلال و پاک پهنه ها
                                                                                                                                                                                       (صفایی)

]]>
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست... 2017-05-25T16:19:51+01:00 2017-05-25T16:19:51+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2458 محمدرضا صفایی پخته شوید ای همگی خام خام                                                                    ننگ شما ننگ شما نام نام         &n
پخته شوید ای همگی خام خام
                                                                    ننگ شما ننگ شما نام نام
                                ماء معین شکل پذیر است هان
                                                                 کاسه اگر کاسه اگر جام جام
                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
تجهیز کن خود را... 2017-05-25T15:22:41+01:00 2017-05-25T15:22:41+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2456 محمدرضا صفایی اهل فنا عزم بقا کرده ایم                                                                         قاقل خود خویش صدا کرده ایم        
اهل فنا عزم بقا کرده ایم
                                                                        قاقل خود خویش صدا کرده ایم
                                         منت کس نیست که سر پای دوست
                                                                          رقص کنان مست فدا کرده ایم
                                                                                                                                                                                              (صفایی)

]]>
گوش دار این سخن از خطۀ خونین کفنان... 2017-05-25T12:05:18+01:00 2017-05-25T12:05:18+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2453 محمدرضا صفایی یا هو یا من لا هو الا هو                                                                                   آه نمانده است دگر فرصتی       &n

یا هو یا من لا هو الا هو
                                          
                                        آه نمانده است دگر فرصتی
                                                                            تا که شکافد قمرم ضربتی
                                        بس کن اباطیل و به خویش آی شیخ
                                                                         آل علی را چه به بی حرمتی

                                                                                                                                                                                         (صفایی)

]]>
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زآنکه چو گردی ز میان برخیزم 2017-05-24T22:24:54+01:00 2017-05-24T22:24:54+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2451 محمدرضا صفایی با همچو منی جز از خط و خال مگو                                                           جز سوسن و نسترن ز عشاق مجو             &nb
با همچو منی جز از خط و خال مگو
                                                           جز سوسن و نسترن ز عشاق مجو
                                  دامان پر از لاله که دارد به از این
                                                     جز دوست که صد چو من فدای سر او
                                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>
قُلِ انْتَظِرُوا إِنّا مُنْتَظِرُونَ 2017-05-24T16:22:53+01:00 2017-05-24T16:22:53+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2445 محمدرضا صفایی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها                                   روز و شبم نیست مگر با خدا                                      &nb


قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها
                                   روز و شبم نیست مگر با خدا
                                                                       بر همگان لا زنم الا خدا
                                   شیخ خدا فهمد و ما نیز هم
                                                                 فاصله ها بین ز خدا تا خدا
                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>
افسوس یک از دو روزۀ عمر گذشت... 2017-05-24T15:04:26+01:00 2017-05-24T15:04:26+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2443 محمدرضا صفایی              آی خدارا به خدا رو کنیم                                                               روی به خال و خط و ا
             آی خدارا به خدا رو کنیم
                                                               روی به خال و خط و ابرو کنیم
                                          آینه در آینه اوییم او
                                                                   جلوه ای از آینه ها رو کنیم
                                                                                                                                                                         (صفایی)


]]>
إنَّ اللهَ تَعالی یُحاسِبُ الخَلائِقَ کُلَّهُم فی مِقدارِ لَمحِ البَصَرِ ـ أو ـبِقَدرِ حَلبِ شاةٍ 2017-05-24T07:32:33+01:00 2017-05-24T07:32:33+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2439 محمدرضا صفایی             الْیَوْمَ تُجْزى‏ کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْیَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَریعُ الْحِسابِ                                                          &n


            الْیَوْمَ تُجْزى‏ کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْیَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَریعُ الْحِسابِ

                                     
                                           لوح و قلم را بدهم خنجری
                                                                         تا نکند خیره سری برتری

                                           تنگ بگیرم به شریر و شقی
                                                                 حیدری ام حیدری ام حیدری
                                                                                                                                                                             (صفایی)
]]>
اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ شَدیدُ العِقاب وَانَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیم 2017-05-24T07:07:09+01:00 2017-05-24T07:07:09+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2437 محمدرضا صفایی      حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا و زِنُواها قبلَ اَنْ تُوزَنُوا و تَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الاَْکْبَر                             ای که ز جام دگران سر خوشی                             &nbs


     حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا و زِنُواها قبلَ اَنْ تُوزَنُوا و تَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الاَْکْبَر

                             ای که ز جام دگران سر خوشی
                                                                     تنگ نظر تنگ به هر آغوشی
                             دور بگردانم از این پس به کین
                                                                  سر بزند گر ز کسی حق کشی
                                                                                                                                                                                     (صفایی)

]]>
از دوست بپرسیم، که زیباست؟ 2017-05-23T18:27:07+01:00 2017-05-23T18:27:07+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2435 محمدرضا صفایی آن کیست که از ما به کناری به پی ماست                                                                با ماست هر آنکس که خدا را به تماشاست    &nbsp
آن کیست که از ما به کناری به پی ماست
                                                                با ماست هر آنکس که خدا را به تماشاست
                                          زیبائی او را که ندیده است بگویید
                                                                           وقعی ننهیم آنکه در آیینه نه زیباست
                                                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
بر دیده نشین ببین چها می بینم... 2017-05-23T17:49:26+01:00 2017-05-23T17:49:26+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2433 محمدرضا صفایی یَا مَن تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاء                                                                         لیلی ما
یَا مَن تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاء
                                                                         لیلی ما جنون که دارد جز از شما
                                            مجنون نگشته آنکه ببیند غریبه ای
                                                                                 الله الله الله که ببینی خدای را
                                                                                                                                                                                                        (صفایی)
 


]]>
ترک اوجب به واجب نفی اصول است، تا حفظ آن... 2017-05-23T10:18:08+01:00 2017-05-23T10:18:08+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2431 محمدرضا صفایی گفتم صنما زلف بپوشان که نسرّیم                                                                    از دین و هر آنچ آیت نیکوست نبرّیم   &n
گفتم صنما زلف بپوشان که نسرّیم
                                                                    از دین و هر آنچ آیت نیکوست نبرّیم
                                           گفتا که سریدی به ابی انت و
امی
                                                                      افسار تو گر بسته به موییست ببریم
                                                                                                                                                                                                     (صفایی)

]]>
اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلاتملوا النعم فتتحول الی غیرکم 2017-05-22T18:23:59+01:00 2017-05-22T18:23:59+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/2429 محمدرضا صفایی ای آنکه درون تیره برون ماه منیری                                                                    باری ندهد حاصل اندیشه به سیری   


ای آنکه درون تیره برون ماه منیری
                                                                    باری ندهد حاصل اندیشه به سیری
                                           این آتش افتاده به خرمن گنه توست
                                                              باشد که از این پس پی هر لقمه نگیری
]]>