خلوت نشین tag:http://www.khalvatneshin.ir 2018-10-17T02:32:04+01:00 mihanblog.com اَللّهُمَّ اِنّى أَسأَلُكَ الزَّینَ و َالزّینَةَ وَ المَحَبَّةَ وَ أَعوذُ بِكَ مِنَ الشَّینِ و َالشَّنَآنِ و َالمَقتِ 2018-10-03T17:29:14+01:00 2018-10-03T17:29:14+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4062 محمدرضا صفایی مستیِ جام شکر ریز بلورین این است                                                حال خوش گرمی آغوش و لب نوشین است                     &nbsp مستیِ جام شکر ریز بلورین این است
                                                حال خوش گرمی آغوش و لب نوشین است
                                          جز تو وز عشق تو دم کی زند ارباب خرد
                                                     که به شیرینی لعل تو سخن شیرین است
                                                                                                                                                                                        (صفایی)

]]>
تقصیر می کنی که به هم مبتلا شویم 2018-10-02T06:18:47+01:00 2018-10-02T06:18:47+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4060 محمدرضا صفایی دوشم صنمی گفت که هان، شیخ معظم                                                                   سیمای حسین بن علی (ع) از تو مجسّم      &
دوشم صنمی گفت که هان، شیخ معظم
                                                                   سیمای حسین بن علی (ع) از تو مجسّم
                                                   ما را بنگر تا نگرد صاحب ما نیز
                                                                    بر روی چو ماهت که زند طعنه بر عالم
]]>
امروز تو فردای ما 2018-09-30T18:47:31+01:00 2018-09-30T18:47:31+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4059 محمدرضا صفایی یارب مپسندم شرر فتنه بجنبد                                                               تا لرزه بر اندام کهن بوم و بر افتد           &n
یارب مپسندم شرر فتنه بجنبد
                                                               تا لرزه بر اندام کهن بوم و بر افتد
                                    امروز خسان نکبت تزویر و زر و زور
                                                               فردای کسان برکت و اقبال سرآمد
                                                                                                                                                                                        (صفایی)

]]>
گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود 2018-09-29T19:17:32+01:00 2018-09-29T19:17:32+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4058 محمدرضا صفایی جنون سزاست مر مرا جزای آنکه از تو خوش                                           چه خورد و خواب و زندگی چه عیش و نوش و عقل و هش                         &nbs
جنون سزاست مر مرا جزای آنکه از تو خوش
                                           چه خورد و خواب و زندگی چه عیش و نوش و عقل و هش
                                  مرا نه شأن این و آن سرابِ حور و جوی، هین
                                                             کنار و بوسی از تو بس به تنگِ دوش و بر بکُش
                                                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
هشیار نخواهم شد 2018-09-28T08:11:56+01:00 2018-09-28T08:11:56+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4057 محمدرضا صفایی من که بر چاه زنخدان بتی حیرانم                                                     چون می اندر قدح عربده جویی مانم                      &n من که بر چاه زنخدان بتی حیرانم
                                                     چون می اندر قدح عربده جویی مانم
                                      عالمی مست من از جاری لعل لب اوست
                                                       با چنین مشغله ای از همگان پنهانم
                                                                                                                                                                                (صفایی)

]]>
صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت 2018-09-27T14:42:24+01:00 2018-09-27T14:42:24+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4056 محمدرضا صفایی در نیم شبی آمد معشوقه شایستم                                                            وز هرم نفسهایش حالی که ببایستم               
در نیم شبی آمد معشوقه شایستم
                                                            وز هرم نفسهایش حالی که ببایستم
                                           او غایت زیبایی من محو تماشایش
                                                       تا صبح سخن گفت و من هیچ ندانستم
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


]]>
وَمَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ 2018-09-26T18:02:57+01:00 2018-09-26T18:02:57+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4055 محمدرضا صفایی خوک چرانی که به کین آمده                                                                  قصد براندازی دین آمده         تحریم
خوک چرانی که به کین آمده
                                                                  قصد براندازی دین آمده
                                          جن زده ای بد منش از غرب دور
                                                         عربده جو عزم حسین (ع) آمده
                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>
از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز مکاره می‌نشیند و محتاله می‌رود 2018-09-25T14:03:31+01:00 2018-09-25T14:03:31+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4052 محمدرضا صفایی نیست یکی پخته که خامش کنم؟                                                                 ناموری خاصه، که عامش کنم         &nb
نیست یکی پخته که خامش کنم؟
                                                                 ناموری خاصه، که عامش کنم
                                            تاج و کلاهش بدهم نیم روز
                                                                    تا به شبی ماه تمامش کنم؟
                                                                                                                                                                                      (صفایی)

]]>
اسرائیل اینجا، اسرائیل اونجا، اسرائیل همه جا!! 2018-09-23T14:40:30+01:00 2018-09-23T14:40:30+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4050 محمدرضا صفایی با توام ای خیره سر ای بوالهوس                                                        رستنت از هُرمِ حرم ساده نیست                 &nb با توام ای خیره سر ای بوالهوس
                                                        رستنت از هُرمِ حرم ساده نیست
                                   ما همه تن سوز، به خوف و رجاء
                                                          شأن شما شیطنت و هرزگیست
]]>
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد!! 2018-09-22T15:03:43+01:00 2018-09-22T15:03:43+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4047 محمدرضا صفایی هلا به شب فرو شده تو را چه باب دشمن                                                                تو بر هلاک خویشتن جری تر از فلاخنی        خود بزرگ بینی
هلا به شب فرو شده تو را چه باب دشمن
                                                                تو بر هلاک خویشتن جری تر از فلاخنی
                                                  به عِده عُده نیست هان فراتر و فروتری
                                                                     نه بر فراز صهیونم فروتر از تو لمپنی
                                                                                                                                                                                                     (صفایی)
]]>
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا 2018-09-22T09:16:47+01:00 2018-09-22T09:16:47+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4045 محمدرضا صفایی ای همه در مخمصه بر ابتلا                                                                وزنه ی زیرینه ی هر آسیا              &nbsp مزدور
ای همه در مخمصه بر ابتلا
                                                                وزنه ی زیرینه ی هر آسیا
                                          شش جهتت بسته اگر باک نه
                                                                  یاد چه دارید ز قالوا بلی
                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>
هر که از دیدار برخوردار شد این جهان در چشم او مردار شد 2018-09-21T09:53:02+01:00 2018-09-21T09:53:02+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4043 محمدرضا صفایی ای همه در قصد دل و دین من                                                                   آخته تیغ از پی تمکین من    &nbsp
ای همه در قصد دل و دین من
                                                                   آخته تیغ از پی تمکین من
                                      پا به سرم سوختی و ساختم
                                                                    تا به کجا نشئه تدخین من
                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
... که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است 2018-09-20T10:44:43+01:00 2018-09-20T10:44:43+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4042 محمدرضا صفایی ای آنکه طفیل اهل بیتی (ع)                                                                    ایتام علی (ع)  چه شد، ندیدی؟     
ای آنکه طفیل اهل بیتی (ع)
                                                                    ایتام علی (ع)  چه شد، ندیدی؟
                                                      اف بر تو و بر هزار پشتت
                                                                    هر شاخ تری که رُست چیدی
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>
لا تَغتَرّوا بِصَلاتِهِم وَلا بِصیامِهِم... 2018-09-19T15:10:29+01:00 2018-09-19T15:10:29+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4039 محمدرضا صفایی حاصلم از کار بر و دوش وی                                                       تلخی جام است و شکرنوش وی                   & با دوستان مروت با دشمنان مدارا
حاصلم از کار بر و دوش وی
                                                      تلخی جام است و شکرنوش وی
                                         گفتمت ای شیخ کمی نرمتر
                                                         سخت دهد دست بناگوش وی
                                                                                                                                                                      (صفایی)

]]>
آنچه او ریخت به پیمانه ی ما، نوشیدیم 2018-09-18T13:26:20+01:00 2018-09-18T13:26:20+01:00 tag:http://www.khalvatneshin.ir/post/4037 محمدرضا صفایی شود آیا که شوم پاره ای از پیرهنت                                                           که رسانم عطش خویش به ناب دهنت           انتظار
شود آیا که شوم پاره ای از پیرهنت
                                                           که رسانم عطش خویش به ناب دهنت
                                         لطفها می کنی ار بار دهی بار دگر
                                                              زمهریری برسد گرمی خورشید تنت
]]>