من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم...

چهارشنبه 9 فروردین 1396 03:45 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

احرام بسته ام که ز اعداء گذر کنم
                                                                ترغیب شر به خیر از این رهگذر کنم
                                   جن و ملک به تهنیت زآیشی عظیم
                                                                  از تحت و فوق عالم امکان خبر کنم
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


ادامه مطلب
 

کس نخارد پشتمان جز ناخن انگشتمان!

سه شنبه 8 فروردین 1396 08:47 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

دل به بیگانه مده با دل دیوانۀ من
                                                                   که جز از عشق نسوزد پر پروانۀ من
                                            شمع را شعله به جان از تب و تاب پر ماست
                                                                  پرپرم ساز که سوزد همه سامانۀ من
                                                                                                                                                                                             (صفایی)


ادامه مطلب
 

بی تعارف!

سه شنبه 8 فروردین 1396 12:46 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                                                                                                              


دانلود آهنگ جدید سمیر زند به نام یار دبستانی من

هر که بر مسند جم تکیه شاهانه دهد
                                                            خرقه بر هر که نه درویش به شکرانه دهد
                                            قصد جانم کند ار خون من احیاگر اوست
                                                            قصد جانش کنم ار خویش به بیگانه دهد
                                                                                                                                                                                               (صفایی)

 


ادامه مطلب
 

ظاهر و باطن

دوشنبه 7 فروردین 1396 10:22 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ما اکتفا به ظاهر قرآن نمی کنیم
                                                         بی حرمتی به خون شهیدان نمی کنیم
                                تا یک نفر به نان شبش مانده در مضیق
                                                               دولتسرای غیر به سامان نمی کنیم
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


ادامه مطلب
 

اجنبی

یکشنبه 6 فروردین 1396 09:03 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 ای نور دیده بی خود و خوش در خدا بزی
                                                           جامت به دست باشد و کامت همیشگی
                                  در چشم من درآی و خدا را نظاره کن
                                                               عالم نمود و جلوه او بین خود اجنبی
                                                                                                                                                                                          (صفایی)ادامه مطلب
 

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم...

شنبه 5 فروردین 1396 03:00 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

مائیکه بی حرم عشق تو می میریم
                                                     بس خون دل خوردیم از زندگی سیریم
                                   ما را نمی سوزد جز آتش عشقش
                                                                تا غرق دریاییم آتش نمی گیریم


ادامه مطلب
 

...قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ...

جمعه 4 فروردین 1396 04:05 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

      ای آنکه پنداری بیگانه هم کیش است
                                                           او را نمیدانی کورآب در پیش است
                                   در بند خناسی افسونگریم آری
                                                              آزادی ما در آزادی از خویش است


ادامه مطلب
 

...بیچاره من که ساخته از آب و آتشم

پنجشنبه 3 فروردین 1396 04:37 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 از آتش و آب و خاک بودم آزاد
                                                                    پا تا به سرم بسوخت، بر بادم داد
                                  بی پرده و از پس حجب می سوزد
                                                                        بیدادگری که می پسندد فریاد
                                                                                                                                                                                        (صفایی)ادامه مطلب
 

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه!

پنجشنبه 3 فروردین 1396 12:47 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

                           هر که شد جاذب و مجذوب اشارات نظر
                                                   حاصلش چیست از این لمعه بجز خون جگر
                          خود به پا خیز به تنزیه دل و دیدۀ خویش
                                                                من مرید نفس صبحم و امداد سحر
                                                                                                                                                                              (صفایی)ادامه مطلب
 

لیلای من تو...

سه شنبه 1 فروردین 1396 08:46 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 لیلای مرا عشق کسی بر دل نیست
                                                              جز آنکه جنونش به جز او مایل نیست
                                        افسوس که در بوالهوسی شب تا صبح
                                                              می لولی و غافل که جز او قابل نیست
                                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 25 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...