خاطر به دست تفرقه دادن نه زیرکیست

چهارشنبه 10 آبان 1396 10:02 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای جان به فدای امت از دشمن و دوست
                                                           کوتاهتر از دست شما دامن اوست
                                    عالم همه آغوش خداوند دل است
                                                             تا دل بسپارید به دینی که نکوست
                                                                                                                                                                                   (صفایی)


ادامه مطلب
 

فکر نکن...

سه شنبه 9 آبان 1396 03:08 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


ها چه کردید الف قامتمان خم شده است
                                                      نور را ظلمت اندوده مصمم شده است
                                    آیتی آینه از عاقبت الآمر نمود
                                         کمتر از سگ شده بودیم و سگ آدم شده است
     

ادامه مطلب
 

...زاده ها

دوشنبه 8 آبان 1396 10:07 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

من نمیدانم اینکه می بینید
                                                            از وطن یا که چین و ماچینید
                                          الغرض شاهدید دینم را
                                                               احمقید آری ار بدین دینید
                                                                                                                                                                     (صفایی)


ادامه مطلب
 

هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده

دوشنبه 8 آبان 1396 03:23 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

هر که بخرد، ملتزم بر دین شود
                                                          تا نمک شور و شکر شیرین شود
                               قدرِ هر کس از شب قدرش ببین
                                                   هر که فهمش بیش، بیش آذین
شود

ادامه مطلب
 

آه...

دوشنبه 8 آبان 1396 10:15 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

آنی که دو صد عاشق لایق دارد
                                                             وز نامدگان نیز به شایق دارد
                                   جز مخلَص ملتمس پذیرایش نیست
                                                     هر آنکه نه صادق است علایق دارد
                                                                                                                                                                         (صفایی)


ادامه مطلب
 

که جز از آتش عشقش نزند خرمن من

یکشنبه 7 آبان 1396 09:28 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شمعی که به نورش گروی خود ناریست
                                                                  هر پرتوی از بارقه اش زناریست
                                     عشقی که نسوزدت سراپا هوس است
                                                                  بیرون ز حریم هرم او طراریست
                                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

راه نا تمام...

یکشنبه 7 آبان 1396 10:48 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شیخی که ز تزویر پشیمان نشود
                                                            کفرش به هزار آیه ایمان نشود
                                      اسلام که خود حکم به تسلیم کند
                                                             تسلیم زر و زورِ مسلمان نشود
                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

تقدیر خداوندی تدبیر ولی اوست

شنبه 6 آبان 1396 08:45 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

از خویش برون آیید پیوسته به تاز آیید
                                                            آید همه آرامش آهسته به ناز آیید
                                       ما چشم بدو داریم دستی به دعا آریم
                                                         رفته است که باز آید آمد به نیاز آیید
                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

حرزیست خود اندیشی بگریز ز جزمش هان

شنبه 6 آبان 1396 06:55 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شیرین سخنی نه ورنه گوشیم همه
                                                            مستقبل سجاده بدوشیم همه
                                      جامی که از او سینه بجوش آید نیست
                                                             ورنه همه لاجرعه بنوشیم همه
                                                                                                                                                                            (صفایی)ادامه مطلب
 

لبیک یا حسین (ع)

شنبه 6 آبان 1396 09:09 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                      


ای برادر منشین بیهده از خلق جدا
                                                             اعتکافت به تکاپوست درآ کرب و بلا
                                           دفع شرّ از حرمینم به یکی گوشۀ چشم
                                                      لیکن این فرصتِ اظهار وجود است تو را
                                                                                                                                                                                     (صفایی) 

تعداد کل صفحات ( 68 ) ... 2 3 4 5 6 7 8 ...